Barnmorskorna Christine Rubertsson och Kristin Svensson
Keynote barnmorskan Christine Rubertsson
Keynote Amning igår, idag, imorgon med Rubertsson och Svensson
Barnmorskan Kristin Svensson. Keynote föreläsare på konferens Reproduktiv Hälsa 2018.

Amning igår, idag och imorgon

Christine Rubertsson och Kristin Svensson var keynoteföreläsare och inledde konferens Reproduktiv hälsa 2018 i Stockholm. Båda två är barnmorskor, amningsspecialister och forskare med inriktning på amning.

Amning var för första gången temat för en keynote på Svenska Barnmorskeförbundets konferens och reaktionerna var positiva. Många åhörare menade att de fick ny kunskap och några påpekade att valet av keynote-tema visade att forskning kring amning är ett prioriterat område för barnmorskor.

Vad tycker ni är viktigast just nu när det gäller amning i Sverige?

Att förmedla kunskap under graviditeten så att föräldrar kan göra informerade val och förbereda sig. Det är också viktigt att:

 • Sammanfatta och dokumentera erfarenheter, önskemål och planering under graviditeten.
 • Ge mammor och barn tid att initiera amning direkt efter förlossningen. Dokumentera första amningen så att man kan följa upp amning inom eftervården.
 • ZERO (0) SEPARATION oavsett förlossningssätt!
 • Prioritera amningsförberedelser, första timmen efter förlossningen och amning inom eftervården.
 • Ge barnmorskor utrymme att arbeta med amning och, när det är möjligt, göra hembesök.
 • Att inkludera även amningsförberedelser, amning i eftervården postpartum/postnatal perioden och amningsstöd när vi pratar om förlossningsvård.

Vad önskar ni inför framtiden?

Det finns mycket att önska på individ-, vård- och beslutsfattarnivå. Några exempel är:

 • Att kunskap om amning prioriteras på alla vårdutbildningar och läkarutbildningen.
 • Att införa mer evidensbaserad amningskunskap inom vården.
 • Att vårdkedjan tar nya tag och diskuterar och arbetar utifrån WHO/Unicefs uppdaterade Tio steg för att skydda, främja och stödja amning (Ten Steps to Successful Breastfeeding 2018).
 • Att barnmorskor får tid att arbeta med amningsstödjande åtgärder så att alla blivande och nyblivna föräldrar kan bemötas professionellt och få stöd utefter sina specifika behov och önskemål.
 • Att beslutsfattare får och tar till sig kunskap och förstår amningens hälsoekonomiska, miljömässiga och andra ekonomiska vinster för samhället (The Lancet Breastfeeding).

Av vilka orsaker väljer kvinnor att amma?

Det är praktiskt, miljövänligt, närproducerat, ekonomiskt och har alla hälsovinster för både mamman och barnet. Många vill ge sitt barn human-mjölk inte ko-mjölk och när det fungerar känns det bra!

En intressant reflektion är att det var bland annat miljörörelsen som vände den nedåtgående amningsstatistiken på 70-talet, då mammorna ville amma igen.

Vilka är era bästa länktips till föräldrar?

www.amningshjalpen.se – Föreningen Amningshjälpen har massor med bra information till föräldrar och vårdpersonal.

www.babybaby.se – En mammas erfarenheter och intervjuer med sakkunniga. Webbplatsen innehåller bland annat många bra videofilmer om till exempel den tidiga amningen.

___________________________________________________________

Amning – igår, idag och i morgon
Se Christine Rubertsson och Kristin Svensson på UR-play.
Keynoteföreläsning från Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa 2018 i Stockholm.
___________________________________________________________

Läs mer om Amning

Hållbar livsstil – kapitel om AMNING.
Kunskapsunderlaget om levnadsvanor.
Hållbar livsstil. Barnmorskans samtal om levnadsvanor – en handledning.
Version 1.0 publicerad mars 2018.
www.barnmorskeforbundet.se

___________________________________________________________

Information till allmänheten om amning finns på 1177 Vårdguiden

___________________________________________________________