Möte i Kalmars Barnmorskeförening.

Stark grupp med sammanhållning i Kalmar

Den 26 april samlades Kalmars lokalförening till årsmöte i Oskarshamn. Mellan tjugo och tjugofem lokala barnmorskor kom till mötet. På plats fanns även Barnmorskeförbundets Eva Nordlund.

– Jag upplever att Kalmars lokalförening är en stark grupp med stor sammanhållning, säger Eva Nordlund.
Inför mötet hängdes en stor flagga med Svenska Barnmorskeförbundets emblem upp i lokalen och en traditionstyngd ordförandeklubba packades upp, årsmötet till ära. Eva Nordlund inledde mötet med att gå igenom läget i fackföreningsutredningen och svara på frågor.
– Barnmorskorna var väldigt engagerade och nyfikna och stämningen var positiv, säger Eva Nordlund.

De frågor som kom upp var liknande de som tidigare ställts under lokalföreningsmötena runt om i landet. En barnmorska gav också en historisk återblick kring hur det var när Barnmorskeförbundet, på 1970-talet gick samman med sjuksköterskorna, biomedicinska analytikerna och röntgensjuksköterskorna för att bli starkare. Retoriken kändes igen, menade hon. Då ville många av barnmorskorna bli en del av det nya, och propagerade för att gå samman i SHSTF och hur bra det skulle kunna bli och de argumenterade på samma sätt som vi gör nu.

Under mötet inmundigades också en härlig buffé och innan man skiljdes åt passade lokalföreningen på att bjuda in Eva Nordlund till sina utbildningsdagar i höst. Något hon med glädje tackade ja till.