Barnmorskan Hanna Möllås.

Sexuell och relationell hälsa del 2: Sluta porra om porren

Här bloggar barnmorskan Hanna Möllås om sexuell och relationell hälsa.

Del 2: Sluta porra om porren

Mitt första blogginlägg här på Barnmorskan bloggar hade fokus på familjen och att barnmorskor kan ses som de första familjeterapeuterna. Nu skulle jag vilja slå ett slag för att barnmorskor även borde vara de första sexologerna.

När jag utbildade mig till barnmorska för cirka 25 år sedan sa vår lärare Siw Alehagen: ”För att jobba som barnmorska krävs att du även vill jobba med sexologi.” Hennes ord har följt mig under hela min professionella bana. När jag gått andra utbildningar är det alltid barnmorskans aktivism för SRHR-frågor som varit kärnan och drivkraften i min arbetsglädje. Både det sexologiska fältet och barnmorskans arbete täcker så stora områden att det nästan känns svindlande. Barnmorskor och sexologer fokuserar på det goda och friska i livet. Självklart arbetar vi även med att bekämpa sjukdom, död och elände. Men vårt fokus, mål och riktning, är det sköna och livsbejakande.

När jag reflekterar över utvecklingen kan jag ibland undra vart barnmorskornas input som aktivistiska sexpositiva sexologer tagit vägen? Det senaste halvåret har jag lyssnat till fantastiska föreläsningar om orgasmiskt födande, om lustanatomi, om vikten av att läsa sig själv och andra för att få samtycke och om att ha bra sex som småbarnsförälder. En reflektion är att ingen av föreläsningarna gavs av barnmorskor. Utan av helt andra professioner. Så gott att andra talar om detta, men var är barnmorskornas brinnande engagemang för dessa frågor? Jag tycker mig se en förskjutning från att bejaka livet till att drivas av riskbedömningar och patologi. Missförstå mig inte. Självklart är detta viktiga delar för att nå målen om sexuell hälsa. Men vart tog talet om njutningen, det friska och det lustfyllda vägen? Kanske finns det trots allt någonstans i mediabruset, men oftast hör jag larmrapporter om porr, hårt sex eller sex utan samtycke. Det tyder på att det är mycket enklare att fokusera på varningsskyltar och stoppförbud än att tala om njutning och ansvar. De två sista orden hör samman. Njutning är bara njutning om det sker med ansvar för mig själv och för andra. Ansvar kräver mognad, tid och reflektion. Detta är betydligt svårare att lära ut än att berätta om faror, fasor och pekpinnar. Ett tydligt exempel på hur debatten kan polariseras och förenklas är serien ”Hårt sex” Uppdrag Granskning. Där betonas att ungdomar behöver platser där de kan möta vuxna för att samtala om porr, sexualitet och livet. Jag undrar vilka av alla mina briljanta sexologer och ”sexpertvänner” som kommer att få förmånen att möta dessa ungdomar i fördjupade samtal om livet. Jag erinrar mig om UR play:s fina serie ”Allt om porr” (åk 7-9), och tänker att där finns ju ett fantastiskt utbud av åsikter och hjälpmedel för samtal och förståelse för olika perspektiv. Men när jag tittar på ”Hårt sex” bli jag mycket besviken. Redan titeln gör mig upprörd, eftersom det inte är hårt sex som är problemet, utan sex som sker utan samtycke, frivillighet och inlyssnande. Programmet är motsägelsefullt såtillvida att jag som tittare ska behöva titta , när ungdomar tittar på och beskriver våldsporr.
Jag översköljs med en motbjudande gränslöshet som gör mig bestört. Det finns något djupt osmakligt i alltsammans. Ett slags porrande om porr som görs så subtilt att det är lätt att missa. Vi förfäras (läs ”förförs”) så lätt av det vulgära, det mörka och fasansfulla.

Att porra i något är ett slags frosseri. För mig blir detta ett frosseri i porr. Om barnmorskor tar sitt sexologiska arbete på allvar, är det nödvändigt att fokus riktas på hur vi kan stärka människors självkänsla så att de kan fatta mogna och ansvarsfulla beslut. Hur de kan läsa av vad de själva och andra vill och behöver. Vad skulle hända om betoningen läggs på det som kan hjälpa människor att reflektera, mogna och ta ansvar?

Havey-Braun och Vigorito kom 2016 ut med boken: Treating out of control sexual behavior. Rethinking sex addiction. I denna förträffliga bok pekar de på sex principer för att bygga sexuell hälsa:

  • Samtycke och frivillighet.
  • Delade värderingar.
  • Delad njutning.
  • Att motverka STI, HIV och oönskade graviditeter.
  • Ärlighet.
  • Att motverka utsatthet.

Samtal och reflektioner med dessa principer som utgångspunkt kan hjälpa att skingra det mörka och istället erbjuda hopp och tillit till både relationer och sexualitet. Med hjälp av lust och njutning kan det i stället leda till ansvar och mognad. Låt oss fokusera på de stora frågorna om frivillighet, njutning och värderingar trots att det i en polariserad värld blir allt svårare. Det är betydligt lättare att exponera sitt äckel, sin rädsla och sitt förfasande. Det gör tyvärr såväl journalister som andra inom medier och sorgligt nog även barnmorskor.