Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Vi kan vårt barnmorskeri

Kära Barnmorskor, snart smäller det! Den 14 november är det förbundsstämma i Stockholm. Vi är många engagerade som ska ses och jag ser fram emot det mycket.

Sist vi sågs var i Stockholm 2018 då vi tog beslutet att bilda fackförbund. Nu är vi igång med många medlemmar och fackligt förtroendevalda i alla regioner. Vår fackliga del inom det ”nya” förbundet jobbar för fullt med att vara nära och relevanta för oss barnmorskor. Vi har under 2019 jobbat med fackliga strategier och med våra mål och visioner för framtiden. Vi jobbar fram tydliga policydokument om vad vi anser om hur vår profession och den vård vi kan ska utvecklas och barnmorskans unika roll i detta. Vi debatterar flitigt i pressen om vad vi kan och vill med utgångspunkt från hur verkligheten ser ut. Allt detta ska diskuteras på stämman tillsammans med en verksamhetsplan för de närmaste två åren.

Vi är relevanta och det är många som vill vara med och driva våra gemensamma frågor. Professions- och fackliga frågor i ett härligt paket.

Det kommer vara en delvis ny styrelse efter den 14 november vilket är perfekt i ett läge där kraft och kompetens är helt avgörande för framtiden.

Det vi på mycket kort tid sedan årsskiftet har lyckats med är att arbeta upp ett aktivt nätverk med barnmorskor från alla delar inom vårt kompetensområde. Det är helt avgörande för att vara den organisation som visar på de bästa lösningarna för vår profession och dem vi vårdar. Framtidens utmaningar ligger nämligen i lokala avtal. Det har jag både fått lära mig och rent praktiskt förstått. Vi har ett mycket brett kompetensområde och olika utmaningar beroende var vi jobbar, det är i dessa utmaningar de lokala avtalen ska tas fram. One size does not always fit all.

Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT och vårt mål är att alla barnmorskor ska vilja vara med oss. Det är framtiden. Vi kan vårt barnmorskeri och vi kan föreslå bra lösningar. Vi kan och ska vara där för att påverka de lokala avtalen med också de nationella och övergripande frågorna.

Jag träffar ofta proffsen i vårt förbund på SRAT och det är verkligen roligt att höra hur de uppfattar oss barnmorskor. Vi är både väldigt fackliga – och mycket engagerade i vårt yrke. Vi har språket och viljan att slåss för det vi tror på. Dessutom har vi tydligen ofta en stor dos humor för att ta oss fram genom det snåriga och svåra.

Jag känner igen allt.

Så mina förväntningar på stämman den 14 november är höga. Nya medlemmar in i styrelsen, stora visioner och en kickoff för framtiden härligt uppblandad med en rejäl dos humor och glädje över att få träffa så många av oss.

Vi både ses och hörs,
Mia