Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet 2019 -. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Vi är på rätt väg

Nu är det höst och som vanligt mycket på gång i Svenska Barnmorskeförbundet. Vi spurtar inför vår vetenskapliga konferens Reproduktiv hälsa den 3-4 oktober i Karlstad. Kolla programmet, låt dig inspireras och delta om du har möjlighet!

Vi har många anmälda till konferens Reproduktiv hälsa och gläds åt att arbetsgivare satsar på barnmorskornas möjlighet till kompetensutveckling, trots tuffa ekonomiska tider.  Det blir som vanligt kul och bra att ses!

För vi behöver mötas. I juni 2023 samlades världens barnmorskor på Bali för såväl kongress som det viktiga gemensamma ICM Council där alla barnmorskeförbund samlas för att diskutera och besluta om den globala riktningen för hela vårt kunskapsområde. I år handlade det om etik, utbildning, professionell utveckling och om vikten av en självständig professionsorganisation för barnmorskor. Men också om politik.

International Confederation of Midwives (ICM) driver utvecklingen för fler utbildade barnmorskor i världen för att minska mödra- och barnadödligheten. Under mötet i Council talades det en hel del om problem i de organisationer som består av både sjuksköterskor och barnmorskor och om hur detta urholkar barnmorskors kraft.

Vi lämnade ICM Council med en, om möjligt ännu starkare, övertygelse om att Svenska Barnmorskeförbundet är på rätt väg. Målet är att på sikt stärka vår profession även fackligt fullt ut genom en synergi av frågor om villkor och profession. Att bygga vår fackliga organisation, Svenska Barnmorskeförbundet tillsammans med SRAT, tar tid. Men det är ett arbete som alla vi barnmorskor gör tillsammans eftersom det ger oss möjlighet att styra våra barnmorskeliv mot en fortsatt självständighet. 

Barnmorskeprofessionen befinner sig i en tid då den gemensamma styrkan behövs, både fackligt och professionellt. Inget är givet. Det visar inte minst rörelsen mot en ökad medikalisering, politiska vindar som kan förändra vårt samhälle i en riktning där barnmorskor riskerar att tappa sin autonomi och tillit till sitt professionella kunnande.

Därför vill jag be dig: Värva en barnmorskekollega till Svenska Barnmorskeförbundet under hösten!

Jag vill också slå ett slag för höstens första professionella digitala barnmorskeforum som ska handla om den nya årsrapporten från Graviditetsregistret: Hur går det för förlossningsvården i Sverige? Därefter ska vi ha ett forum då vi gemensamt diskuterar vår utbildning: Behöver Sverige en direktutbildning till barnmorska? Vi avrundar i december med temat Sex. Professionellt Barnmorskeforum är som vanligt öppet för alla intresserade barnmorskor och barnmorskestudenter, det är digitalt och hålls under hösten på olika tider, så kolla Kalendarium på hemsidan och medlemsmejl för mer information och zoomlänk.

Jag vill till sist tacka vår kollega barnmorskan Asabea Britton för ett känsligt och fint sommarprat (P1 den 8 augusti). Det innehöll mycket som många barnmorskor säkert känner igen. Sorgligt bitvis men det gav också en känsla av hopp – och hos mig ”fan anamma”. Det visade hur viktigt det är att samla oss inom vår profession och ge järnet.  Tala, ifrågasätta, vara grundade i forskning och vårt kompetensområde.

Ge aldrig, aldrig efter, utan reflektera än mer över för vem vi arbetar.
Och inse att detta kräver mod.

Hej så länge!
Eva