Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Vaksam närvaro

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Sexual & Reproductive Healthcare lyfter Ank de Jong med flera (2021) att det är dags att benämna det barnmorskor faktiskt gör när de befinner hos en födande kvinna. Författarna kallar den intensiva och kompetenta närvaron för ”Watchful attendance”.

På svenska skulle det kunna översättas till vaksam närvaro och beskriver hur barnmorskor finns ”med kvinnan” (midwife), till synes inaktiv men uppmärksam och tyst eller milt uppmuntrande med ord som är positiva, stödjande och repetitiva.

Vad gör barnmorskor inne på rummet? När barnmorskan ger kontinuerligt stöd och är helt närvarande använder hen sina sinnen för att observera kvinnans välbefinnande. Samtidigt följer hen progressen i födandet genom att se hur kvinnan rör sig och kommunicerar, lyssnar in de ljud hon gör, tittar efter ”förlossningsrosor” och hur hennes blick visar styrkan i sammandragningarna. Barnmorskan följer barnets nedträngande i bäckenet och kan uppfatta hur det avspeglas i den födande kvinnans rörelsemönster tillsammans med fysiologiska tecken som andning, pupiller och muskelspänning.

Samtidigt som barnmorskan observerar och utvärderar alla dessa parametrar skapas förutsättningar för förtroende och tillit i relationen till kvinnan som vågar låta födandet ha sin gång. I full vetskap om att barnmorskan hjälper henne med det hon behöver och kan ge information utifrån situationen. Barnmorskans regelbundna medicinska bedömningar blir en del av helheten snarare än huvudsyftet i mötet med familjen. Även efter födseln använder barnmorskan sina färdigheter och i relationen till kvinnan som fött krävs samma lyhördhet och vaksamhet kring mor och barn.

Det här är avancerad vård! En vård som inte har något namn, inte dokumenteras på samma sätt som de medicinska variablerna och därför inte redovisas och utvärderas. Som ett resultat blir innehållet i vården varierande och beroende av de enskilda barnmorskornas färdigheter och motivation. För att garantera att alla kvinnor får en god vård under och efter förlossningen är det viktigt att namnge det som faktiskt sker. Det är genom det vi kan tydliggöra och etablera att barnmorskans vaksamma närvaro leder till bättre utfall, ökad patientsäkerhet – men också till en bra upplevelse. Något som gör att barnmorskor känner sig tillfreds med sitt arbete.

Hej så länge!
Eva