Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Trygghet och kontinuitet

Den postnatala vården fortsätter att vara eftersatt. Nu måste det till krafttag för att trygga kompetens och förbättra kontinuiteten i vården.

Barnmorskan är en självklar kompetens som både kan ta hand om kvinnan och barnet postpartum och fungera som fast vårdkontakt en längre tid. Barnmorskan har också kunskap att remittera vidare vid behov. Det skulle vara både smart och kostnadseffektivt att bygga vidare på en längre kontakt ur alla aspekter.
Många kvinnor frågar efter kontinuitet och det är djupt mänskligt att vilja känna den som man ska dela det allvarliga med, både fysiskt och själsligt. Det korta mötet med en barnmorska kan vara enda möjligheten för en kvinna att få prata om sina besvär och sitt underliv. Det måste få finnas tid för det.
Vi måste också på allvar börja tänka mångfald. Kvinnor är olika, vill olika – det gäller även barnmorskor. Det finns många olika sätt att skapa trygghet och kontinuitet.  Det är dags att bryta upp gamla strukturer och påverka till nya sätt att tänka.