Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Legitimerade barnmorskor är den rätta kompetensen

Att arbeta för att legitimerade barnmorskor är den rätta kompetensen i kvinnovården är viktigt, inte bara för Sverige utan för hela världen. Barnmorskan har en unik kompetens.

Då var sommaren över för denna gång. Jag hoppas att ni har fått en välförtjänt vila under någon period även om en del arbetsgivare det här året har tagit till extraordinära åtgärder. Ett sådant exempel är att bevilja bara tre veckors semester, ibland utan ersättning alls, vilket enligt min mening aldrig har skett tidigare.
Att göra så och utnyttja kollektivavtalets yttersta gräns betyder att det ska föreligga synnerliga omständigheter. Något som de barnmorskor som jag varit i kontakt med ifrågasätter. Istället är sommarsituationen 2020 den vanliga; brist på vikarier och ständiga förhandlingar kring extrapass och ersättningar. Ja, som vanligt.
Det blir alltid mycket fokus på förlossningsvården men jag vet att det har varit lika tufft på många ställen inom öppenvården. Barnmorskor har helt enkelt fått hjälpas åt att lösa situationen.

När hösten nu inleds behövs en utvärdering av hur det gick. Våra förtroendevalda barnmorskor är en viktig part i den processen och i diskussionerna. Vi har en speciell tid med covid-19 som påverkar alla inom vården. Det är viktigt att vi barnmorskor kliver fram och påverkar vår situation och berättar om hur vi har det och vad vi vill framöver. Hur ska kvinnovården utvecklas vidare? Hur kan vi använda oss av den forskning som finns och av barnmorskors erfarenheter och kliniska kunskap framöver? Hur ska även kvinnorna och familjernas röster och önskemål komma till tals, i en tid som kan innebära stora förändringar i hela samhället? Jag tror och hoppas att det nu kan finnas öppningar för en utveckling inom kvinnovården som kan bli till det bättre.