Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Skarpt läge

Det är skarpt läge nu kära barnmorskor och medlemmar. Skarpt läge om vem som äger vad – och vem.

Ni kanske följer de artiklar som publiceras om olika avtal, centralt och lokalt, gällande barnmorskors fackliga rättigheter. Ordvalen är ofta att ”vi äger avtalen för barnmorskor”. Eller att barnmorskor som är organiserade inom Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT inte får teckna lokala avtal eller delta i MBL-förhandlingar

Det stämmer inte. Visserligen äger kanske en organisation ett avtal, men det är ingen som äger en barnmorska eller rätten att förhandla för alla barnmorskor, oavsett organisationstillhörighet. Varje enskild barnmorska, organiserad eller inte, har rätt att förhandla och alla organisationer med kollektivavtal har rätt att förhandla för sina medlemmar.

Och för att än en gång göra saken glasklar: Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT har kollektivavtal för barnmorskor inom regioner, kommuner och privat verksamhet.  Det betyder att vi får förhandla för er på alla nivåer.

Att uttrycka sig att man äger någon eller någonting speglar antagligen en egen bild av hur organisationstillhörighet fungerar i Sverige. Den bilden delar inte vi i Svenska Barnmorskeförbundet.

Vår utgångspunkt är att vi företräder de medlemmar vi har – på uppdrag av dem.
Vi har mandat och centrala avtal som låter oss förhandla och vi kommer att göra allt vi kan för att få fram bra avtal som gynnar våra medlemmars arbetsmiljö och löneutveckling. Eftersom vi har kollektivavtal så har vår utveckling inom Svenska Barnmorskeförbundet inga likheter med hamnarbetarkonflikten som det felaktigt låtit påskinas.

Det är extra viktigt att vi alla vet vad som gäller. Extra viktigt är det också att vi på vår arbetsplats får vara med och prata för vår sak. Den rätten har vi som förbund och du som barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet enligt reglerna i medbestämmandelagen (MBL). Dina rättigheter och förhandlingar kommer att ske via din/de förtroendevalda så dem ska vi vara rädda om och stötta på alla sätt. Sluta inte läsa nu även om det verkar krångligt. Kunskap är makt och det är viktigt att vi våra rättigheter:

Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler i MBL. De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande i verksamheten är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis.

Kom ihåg att vi numera är en organisation med denna rättighet och du som medlem kan utöva dina rättigheter. Vad som också står och är viktigt att veta är att:

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§  innebär att arbetstagarorganisationerna (här kommer vi in!) har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om.

Medinflytande innebär att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen. Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Så kära barnmorskor och medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet. Behåll lugnet och modet och stå upp för det som är våra rättigheter. Vi behöver inte bli oroliga och rädda för det som uttalas och är fel, eftersom vi har lagar och rättigheter i ryggen. Det känns bra och och jag känner mig helt trygg med att vårt fackförbund SRAT står upp för oss i alla väder. Och nu är det ju snart vår;-)

En sista sak som är oerhört viktigt är att vi, Svenska Barnmorskeförbundet, företräder barnmorskors professionsfrågor precis som vanligt. Där är ingenting annorlunda. Vi är och har expertisen om vår kompetens, utbildning och vårt ansvarsområde. Svenska Barnmorskeförbundet är professionsorganisationen för barnmorskor.

Barnmorskan. En profession – en organisation!

Vi hörs,
Mia