Förbundsordförande barnmorskan Eva Nordlund konferens Reproduktiv hälsa 2023.

Ordförande har ordet på Reproduktiv hälsa 2023

Jag ska nu säga några ord på det tema vi valt för konferensen – ledarskap.

Att vara barnmorska är leda sig själv genom ett yrkesliv, ​att ta ett eget ansvar för att utveckla sitt yrkeskunnande genom kompetenshöjning och självinsikt. Det börjar när du är student och slutar inte förrän det är dags att lämna som pensionär.

Varje barnmorska har möjlighet att leda genom att vara en förebild och föregå med goda exempel på den kvalitet och vårdfilosofi vi som barnmorskor vill se hos andra som vi arbetar jämsides med. Genom att sätta tonen där vi befinner oss, inkludera andra och arbeta tillsammans startar utvecklingen mot dom förändringar vi vill ska ske inom vårt kompetensområde och på våra arbetsplatser.

Barnmorskan vägleder ungdomar, kvinnor och alla vi möter i beslut som rör deras reproduktiva och sexuella hälsa.

Barnmorskor leder också medarbetare, arbetsgruppen och teamet och handleder såväl studenter som blivande kollegor.

Våra barnmorskeforskare leder utvecklingen framåt och barnmorskor är också chefer och ledare på olika nivåer – men borde vara det i mycket större utsträckning.

För ledarskapet kommer inte ges till oss. Det måste barnmorskor ta och ansvara för och genom det ansvaret också bidra till vårdens utveckling, bidra till patientsäkerhet och goda arbetsvillkor. Det handlar om att ha mod att leda på alla organisatoriska nivåer, inom politiken, på myndigheter och i alla dom verksamheter där barnmorskor finns eller borde finnas. Det är dags att skapa vår egen väg framåt och se möjligheter.

Jag önskar er alla kraft och mod och ett par riktigt energigivande konferensdagar där vi som alltid påminns om hur solidaritet och gemenskap ger energi att komma vidare.

__________________________________________________________

(Texten är ett utdrag ur Eva Nordlunds tal på konferens Reproduktiv hälsa 2023 den 3 oktober i Karlstad.)