Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: När pandemin släpper taget

Snart är det semester. Trots semestertider går tempot i kvinnovården inte ner. Något som brukar öka sommartid är aborterna.

Enligt Socialstyrelsens statistik kring föregående års aborter, minskade det totala antalet återigen. År 2020 stack ut särskilt då antalet inrapporterade aborter är det lägsta sedan 2004. Utvecklingen under de senaste åren varierar i olika åldersgrupper, men vi ser en särskilt kraftig minskning i åldersgruppen 15-19 och även i gruppen 20-24 år.

Minskningen kan bland annat ha ett samband med en ökande förskrivning av långtidsverkande gratis, eller subventionerade, preventivmedel, som hormonspiral och p-stavar. Under 2020 får vi nog tänka att möjligheterna att ha sex och tillfälliga förbindelser har minskat under pandemin – med lägre aborttal som följd.

Tyvärr är det mer komplext än så eftersom även förskrivningen av långtidsverkande preventivmedel har minskat. I jämförelse mellan 2018 och 2020 minskade förskrivningen med flera tusen tillfällen för åldrarna 20-24 och en lika kraftfull nedgång sågs i början av 2021. Det kan betyda att antalet aborter ökar igen och budskapet till alla som arbetar med preventivmedelsrådgivning är att stå redo när pandemin börjar släppa taget. Ett sätt att hämta upp tappet kan vara att få fler att använda säkra långtidsverkande preventivmedel när det är lämpligt.

Under pandemin är det tydligt att svensk abortvård hamnat på efterkälken vad gäller att möta upp ändrade förutsättningar på grund av smittan. Flera länder har använt möjligheten att låta kvinnan starta sin abort i hemmet, vilket har fungerat bra. Självklart ska möjligheten att göra abort på sjukhus finnas som ett alternativ för dem som vill. Det ska alltid finnas en god kommunikation mellan vårdgivaren, barnmorskan och den abortsökande kvinnan. Digitala möten är ett sätt att kommunicera.

Det borde vara en självklarhet att i lugn och ro kunna börja aborten i hemmet. Det är en fråga som vi driver framöver. En annan är behovet av ett utvecklat abortkvalitetsregister som kan ge kvinnovården nödvändig information att utvärdera.

___________________________________________________________

Missa inte temadag Abort den 23 november 2021 i Stockholm som Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi arrangerar. Mer information kommer i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se.
___________________________________________________________