Barnmorskan Eva Nordlund, ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Sommar, semester och pandemi #Barnmorskansår2020

Sommaren kom även detta år. Det är med stor oro som barnmorskekåren tar sig an att lojalt lösa problemet med underbemanning och tomma arbetspass för att kollegor ska kunna gå på semester. Det går så där i år…

Coronapandemin har inte utlöst krislägesavtal för barnmorskor men arbetsbelastningen har ändå varit hög på grund av att covid-19 sjuka kvinnor kommer till kvinnovården och för att barnmorskor i vissa fall varit utlånade till andra verksamheter.

Barnmorskor finns alltid där för de kvinnor som behöver oss oavsett coronapandemi eller sommar och semester. En stor del av kvinnovården är akut verksamhet och måste vara tillgänglig ännu mer just sommartid för då föder fler kvinnor barn. Så barnmorskor tar sitt ansvar och jobbar på, tar extrapass och avstår sin lagstadgade semester på fyra veckor och för det hårda extraarbetet ska de naturligtvis ersättas. Istället har arbetsgivare i år flyttat semesterveckor till hösten och sänkt de ersättningar som var utlovade i somliga verksamheter. Och där någonstans tog lojaliteten slut…

Rätt antal barnmorskor med rätt kompetens och på rätt plats. Det finns inga genvägar.

För vad är problemet? En kompetent barnmorska ska värderas rätt. Bemanningen ska utgå från en bra sammansättning av kompetens där just barnmorskan utför en stor del av kvinnovården. Rätt antal barnmorskor med rätt kompetens och på rätt plats; det finns inga genvägar. Ska svensk kvinnovård och mödra- och förlossningsvården i synnerhet, hålla en hög kvalitet även sommartid, vilket de födande har rätt till, då är det slut på rean.

Barnmorskebrist eller bristande kompetensförsörjning?

Barnmorskebristen blir ingen brist om det ges förutsättningar att ge en trygg och säker evidensbaserad vård året om, med bra arbetsvillkor och till rätt lön som är satt utifrån kompetens och erfarenhet. Inte utifrån en bristsituation som idag.
Våra sjukvårdspolitiker behöver förstå att det inte går att få ”extra allt” det vill säga kompetenta och erfarna barnmorskor som jobbar för två, till en billig penning och avstår semester sommartid, utan konsekvenser. I en akut situation med tomma luckor i schemat måste barnmorskebemanningen lösas och om framförhållningen saknas kan olika ersättningar vara en väg. När barnmorskechefer ges möjlighet och mandat att använda sin kunskap och förståelse för verksamheten och sin personal och samtidigt får budget för att lösa sommarkrisen blir det ofta bra. En mer långsiktig kompetensförsörjning skulle å andra sidan kunna innebära en bemanning som utgår från att det i perioder behövs fler barnmorskor och som ger den luft i arbetet som gör att det även under semesterperioder går att göra ett bra jobb och möta kvinnorna i deras behov. Det är ingen orimlighet, det är god vård. Det är patientsäkert.

Barnmorskor har ett brett kompetensområde och är djupt engagerade i att utveckla kvinnovården – reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Svenska Barnmorskeförbundet står fast vid att varje kvinna som föder barn har rätt att ha en kompetent barnmorska vid sin sida. Att få kontinuerligt stöd och känna trygghet i den stora livshändelse som det är att föda barn är inte för mycket begärt. Kvinnor efterfrågar kontinuitet när de är gravida och föder barn. Därför är det tid att utveckla fler vårdformer för att tillgodose kvinnors olika behov av en individualiserad och personcentrerad vård vilket även gagnar barnmorskor som då kan finna sin väg i yrket som barnmorska. Vi vet att vården efter förlossning är eftersatt och kvinnor fortsätter att önska mer kontakt och uppföljning. Även om det finns en del ljusglimtar på olika ställen i landet som följd av regeringens budgetsatsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa så har det tyvärr inte skett någon övergripande nationell förbättring när det handlar om postnatalvården. Det återstår att se hur det positiva ska samordnas och bli hållbart för framtiden.

Trots sommar, lagstadgad semester och pandemi har kvinnor, ungdomar och familjer rätt att få högkvalitativ vård. Livet stannar inte, barn föds, aborter och klimakterierådgivning ska utföras, preventivmedel förskrivas, graviditeter övervakas, barn ska ammas och blivande och nyblivna föräldrar, mammor och pappor, behöver stöd och råd och vård. Barnmorskan finns där och kommer att finnas där oavsett vad som händer men det måste till en förändring nu. Den kompetenta barnmorskan och arbetet måste värderas rätt. Det måste också kvinnovården.