Barnmorskan Mia Ahlberg förbundsordförande 2015-2019. Foto: Elisabeth Ubbe.

Ordförande har ordet: Julbrev 2018

Kära, barnmorska, välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT från och med den 1 januari 2019.

Från och med den 1 januari 2019 är Svenska Barnmorskeförbundet en självständig facklig professionsförening inom SRAT. SRAT är ett fackförbund, inte ett yrkesförbund, och professionsfrågorna utgår alltid från professionsföreningen – i vårt fall Svenska Barnmorskeförbundet. Det betyder att det är vi barnmorskor som skriver politiken för barnmorskors vardag och framtid. SRAT kommer sedan tillsammans med oss driva de fackliga frågorna utifrån vår professionella kunskap och våra professionella behov. Det handlar om barnmorskans profession och våra fackliga frågor.

Det är vi tillsammans som gör det här.

Det är vi tillsammans som gör det här. Det är vi som bygger vår framtid i barnmorskeyrket. När vi visar vad vi gör, hur vi gör det och varför så hittar vi de bästa argumenten för att förbättra och utveckla arbetsmiljön och även löneutvecklingen. Det finns så mycket glädje, kunskap och framåtanda i barnmorskekåren, det är den andan och kunskapen vi ska bygga våra argument på.

Vad är nu nästa steg i denna omorganisation?

Den 1 januari 2019 ombildar vi oss och blir en professionsorganisation i SRAT.
Det innebär för dig att du måste söka ett nytt medlemskap om du vill fortsätta vara medlem i Svenska Barnmorskeförbundet och tror på idén om att barnmorskor företräds bäst av barnmorskor.

Det är en ny organisation och varje enskild barnmorska och medlem i Svenska Barnmorskeförbundet måste få valet om de vill följa med in i den nya organisationen – bli medlem eller ej.

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT 1 januari 2019

Du måste ansöka om medlemskap. Om du idag är medlem i ett annat fackförbund måste du först gå ur för att sedan kunna gå med i det nya Svenska Barnmorskeförbundet – SRAT.

Hur det praktiskt går till kan du läsa om på www.barnmorskeforbundet.se och på www.srat.se. Om du har frågor så kan du mejla till info@barnmorskeforbundet.se eller ringa till barnmorskeförbundets kansli 08-10 70 88 eller direkt till SRAT på 08-442 44 60 som svarar på allt som gäller ditt nya fackförbund.

Jag önskar er alla en riktigt God jul och Gott nytt år!

Jag hoppas att ni tar er tid att fundera på detta och följer med som medlemmar.
Om vi gör detta tillsammans så kommer det att gå bra!

Nyckeln in i framtiden är att vi barnmorskor företräder oss själv.
Välkommen som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

Till sist och apropå att barnmorskor ska företrädas av barnmorskor och ”En profession – en organisation” så kommer jag i egenskap av ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet adjungeras in i SRATs styrelse från och med januari 2019.

Som en  framgångsrik kvinna sa:

If you’re not at the table, you’re the menu.

Vi hörs,
Mia