Barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar

Ny kursomgång: Prekonceptionell hälsa och rådgivning

Hösten 2023 genomförs en ny omgång av kursen Prekonceptionell hälsa och rådgivning och snart öppnar ansökan.

Kursansvarig är barnmorskan Maria Ekstrand Ragnar, universitetsadjunkt vid Institutionen för Hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Hallå där Maria Ekstrand Ragnar: vem kan söka kursen?

Alla som är barnmorskor och har intresse för frågor som rör levnadsvanor och reproduktiv hälsa. Du kanske redan arbetar med preventivmedelsrådgivning, inom fertilitetsutredning, med frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och känner att du vill lära dig mer om hälsofrämjande arbete inför graviditet.

Hur är kursen upplagd?

Kursen är digital och består av föreläsningar, seminarier och självstudier. Att den är digital gör att vem som helst, oberoende av boendeort, kan söka. Den som går kursen kommer att få fördjupade kunskaper om hälsans betydelse inför graviditet och strategier för rådgivning, det vill säga hur information kring dessa frågor kan kommuniceras stödjande.

Vilka har gått kursen tidigare?

De flesta är barnmorskor på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar eller barnmorskor som arbetar inom reproduktionsmedicin – men även andra områden finns representerade.

Vad tycker deltagarna efter kursen?

De har upplevt den som lärorik och givande. Framför allt har de uppskattat att få fördjupa sin kunskap. Att diskutera med andra barnmorskor och reflektera över rådgivning på ett konkret sätt och prata om olika utmaningar har också betytt mycket för dem.

Har de fått användning av det de lärt sig?

Jag hoppas det! Hela tanken med kursen är att det deltagarna tar med sig i form av kunskap ska vara användbart i kliniska sammanhang.

Varför är det viktigt med kunskap om prekonceptionell hälsa och rådgivning?

Vissa faktorer när det gäller fruktsamhet och graviditetsutfall går att påverka. Andra är svårare. För en enskild individ kan det handla om rätten till kunskap och möjligheten till informerade val. För barnmorskan handlar det om att få bra och konkreta verktyg för att kunna ge god rådgivning. Ofta är det rejält utmanande att ge råd i frågor som rör levnadsvanor och hälsa inför graviditet och därför krävs det både reflektion och utbildning.

Socialstyrelsen kom nyligen ut med ett kunskapsstöd för prekonceptionell hälsa med fokus på tobak, folsyra och alkohol. Vad tänker du om det?

Det är jättebra att ämnesområdet har lyfts av Socialstyrelsen. Det visar hur viktigt det är. Vi måste börja arbeta med dessa frågor på allvar nu, inte minst för kommande generationer skull.

Till sist, när går det söka till kursen?

Ansökningstiden är mellan den 15 mars och 17 april 2023.

Prekonceptionell hälsa och rådgivning 7,5 hp
Kursen Prekonceptionell hälsa och rådgivning genomförs av Lunds universitet, vid institutionen för hälsovetenskaper. Kursen är digital och pågår på kvartsfart under höstterminen 2023.

www.antagning.se

Mer info och kontakt: maria.ekstrand_ragnar@med.lu.se

www.reproduktivlivsplan.se