Barnmorskan Susanne Åhlund, utredare på Socialstyrelsen.

Prekonceptionell hälsa – levnadsvanor före och under graviditet

Socialstyrelsen har för första gången publicerat ett nationellt kunskapsstöd för Prekonceptionell hälsa – levnadsvanor före och under graviditet.

Prekonceptionell hälsa handlar om hälsa och levnadsvanor inför graviditet och under tidig graviditet. Kunskapsstödet är en del av regeringens större satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Projektledare för kunskapsstödet på Socialstyrelsen har varit barnmorskan Susanne Åhlund, vetenskaplig projektledare Hanna Norsted och ansvarig enhetschef Anders Berg.

Hallå där Susanne Åhlund: Vad är syftet med ett kunskapsstöd om prekonceptionell hälsa?

Syftet är ökad kunskap och förbättrad rådgivning till dem som planerar för graviditet.
Kunskapsstödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården och möter personer som är gravida eller planerar att bli det. Du får stöd utifrån det senaste kunskapsläget för tre prioriterade områden: tobak, alkohol och folsyra.

Mycket hälsoinformation når inte ut i rätt tid. De flesta gravida besöker till exempel en barnmorska på barnmorskemottagningen i graviditetsvecka 8 – men optimalt behöver levnadsvanor ändras tidigare än så. Rådgivning behövs alltså i fler sammanhang än i mödrahälsovården, och inte bara till dem som vet att de vill bli gravida. En stor del av alla graviditeter är inte planerade men ändå önskade

Socialstyrelsen vill med kunskapsstödet bidra till att förbättra hälsa och minska risken för försämrad fertilitet och negativa graviditetsresultat på individnivå och samhällsnivå, på kort och lång sikt.

Vilka områden har ni tittat på?

Kunskapsstödet innehåller en översikt av området prekonceptionell hälsa – hälsan under människors fertila period i livet, en beskrivning av riskerna med tobak, alkohol och för lite folsyra för den prekonceptionella hälsan (enligt den senaste forskningen),
ett stöd för att samtala med patienter om prekonceptionell hälsa och en översikt av kompletterande kunskapsstöd.

Vad har Socialstyrelsen kommit fram till? Vilka råd ger ni till hälso- och sjukvården?

Blivande föräldrars levnadsvanor påverkar fostrets utveckling och barnets framtida hälsa. Den som är gravid, eller planerar att bli det, bör till exempel avstå från tobak och alkohol, och ta tillskott av folsyra. Då minskar risken för missfall och fosterskador.

Många ändrar dock inte sina levnadsvanor före ett graviditetsbesked, och tar inte folsyra inför eller tidigt i graviditeten. De som möter patienter behöver därför kunna ge information och råd. Samtidigt känner sig många stressade och skambelagda. För att ge behovsanpassade råd kan du använda särskilda samtalsmetoder, till exempel motiverande samtal, som bidrar till en tillåtande och öppen dialog.

Detta är en stor utmaning för hälso- och sjukvården, och det finns stora skillnader mellan regionernas organisering av den prekonceptionella rådgivningen. Det långsiktiga arbetet med prekonceptionell hälsa behöver stärkas i Sverige.

Var kan man hitta mer att läsa om prekonceptionell hälsa?

Uppsala universitet har tagit fram webbplatsen Reproduktivlivsplan.se, som en del av ett större forskningsprojekt inom prekonceptionell hälsa. Reproduktivlivsplan.se kan användas som ett underlag för samtal.

Det är en offentlig webbplats eftersom det annars kan vara svårt att nå ut med information om fertilitet och graviditet till både kvinnor och män. På reproduktivlivsplan.se finns information till både dem som vill ha barn och dem som inte vill bli gravida. Användarna kan också formulera en reproduktiv livsplan som de kan ta med till sin barnmorska eller läkare, om de vill ha råd om graviditet eller lämpliga preventivmedel.

Något du vill lägga till?

Utöver hälsosamma levnadsvanor, handlar prekonceptionell hälsa om råd, bland annat om preventivmedel, både för dem som vill bli gravida någon gång i livet och till dem som inte vill ha barn.

Prekonceptionell hälsa är viktigt för alla även för män, men det finns idag kunskapsluckor. Det saknas och behövs mer forskning om prekonceptionell hälsa hos män.

_________________________________________________________

Läs mer

Prekonceptionell hälsa – levnadsvanor före och under graviditet
Nationellt kunskapsstöd till personal i hälso- och sjukvården med fokus på tobak, alkohol och folsyra Socialstyrelsen

Fler kunskapsstöd ska bidra till en bättre förlossningsvård Socialstyrelsen (20221214).

___________________________________________________________

Reproduktivlivsplan.se Uppsala universitet

__________________________________________________________