Barnmorskan Anna Halldelius.

Nu startar Doktoranddagboken 2.0

Följ barnmorskan Anna Halldelius som ska doktorera och undersöka olika aspekter av stöd under förlossningen.

Namn Anna Halldelius
Ålder 34 år
Blev sjuksköterska år 2011. Blev barnmorska år 2016.
Tidigare arbete Har sedan examen arbetat som barnmorska på förlossning och BB på US i Linköping. Nuvarande anställning BB Linköping.
Tidigare arbetslivserfarenhet Arbete på Kärlkirurgen och Kardiologen på US i Linköping efter sjuksköterskeexamen.

Hur väcktes ditt intresse för forskning?

Efter sjuksköterskeutbildningen och kandidatuppsatsen sa jag till mig själv att jag aldrig skulle skriva någon liknande uppsats igen. Några år senare började jag läsa till barnmorska och tyckte att utbildningen var fantastiskt rolig, spännande och intressant. Magisteruppsatsen var ingen dans på rosor, men ämnet var spännande! Ett par år efter examen saknade jag att skriva och att jobba med projekt där jag hittar ny kunskap och vidareutvecklar barnmorskeriet som jag gjorde under barnmorskeutbildningen.

Hur blev du doktorand?

Jag sökte en forskningstjänst för fyra år sedan, men fick den inte då. När professor Marie Blomberg skulle starta den så viktiga PICRINO-studien kände jag att jag bara måste haka på när chansen fanns!

Vad är din uppgift i studien?

Jag ska undersöka olika aspekter av stöd under förlossningen, kopplat till nya LCG-SE, där närvaron av barnmorska kommer att dokumenteras varje timme. Jag kommer bland annat att titta på hur kontinuerlig närvaro påverkar olika förlossningsutfall och också se hur kontinuerlig närvaro påverkar de födandes förlossningsupplevelse och om förlossningsupplevelsen ser annorlunda ut före och efter studiestart. Det vill säga undersöka om själva verktyget LCG-SE har någon effekt på hur närvarande förlossningspersonal är. Jag kommer även att intervjua barnmorskor för att ta reda på hur de ser på stöd inom professionen och vad som påverkar det stöd som ges. Min huvudhandledare är professor Marie Blomberg, LiU, läkare med dr Anna Ramö-Isgren, LiU och barnmorskan Louise Lundborg, post doktor Karolinska Institutet.

Hur känns det att vara doktorand?

Jag är det ju inte riktigt än, men det känns överväldigande! Jag tror att jag omöjligt kan föreställa mig vilken resa det här kommer att innebära för mig under de kommande åtta (!) åren. Men det känns otroligt spännande!

Om du beskriver känslan med ett ord, vilket är det?

Förvirring?

________________________________________________________

Följ barnmorskan Anna Halldelius när hon bloggar i Doktoranddagboken 2.0

________________________________________________________