Barnmorskan Anna Halldelius.

Doktoranddagboken 2.0 del 3: PICRINO drar igång

Följ barnmorskan Anna Halldelius när hon bloggar om sina doktorandstudier inom PICRINO och olika aspekter av stöd.

Doktoranddagboken 2.0 del 3: PICRINO drar igång

Äntligen är ljuset på väg tillbaka och med det drar PICRINO igång på allvar!

I PICRINO är de deltagande klinikerna uppdelade i fem kluster, vilka byter från det traditionella partogrammet till LCG-SE vid olika tidpunkter. PICRINO-gruppen har nu varit ute och utbildat barnmorskor, undersköterskor och läkare på de fyra kliniker som är först med att byta från det traditionella partogrammet till LCG-SE. Förra veckan bytte två av dem, i måndags den tredje och idag den fjärde kliniken! Jag har som medlem i PICRINO-gruppen fått göra nedslag på en av dessa fyra kliniker och det har varit så givande att höra hur de jobbar och hur de ser på de nya riktlinjerna. Det blev ännu mer tydligt för mig att vi inte jobbar lika, i Sverige som land, men inte heller inom samma klinik. Jag hoppas och tror att införandet av LCG-SE kommer leda till många givande diskussioner på de kliniker som deltar, inte bara gällande progress och interventioner utan framförallt att det sätter ljuset på den stödjande och individualiserade vården för den födande.

Jag planerar för fullt för min första studie, där jag ska göra fokusgruppsintervjuer med barnmorskor i kluster 1. Intervjuerna ska, som alla mina studier, handla om kontinuerligt stöd. Tanken är att påbörja intervjuerna i mitten på april. Samtidigt som det är slitigt att jobba kliniskt, vara medlem i PICRINO-gruppen och vara doktorand ser jag så mycket fram emot at genomföra intervjuerna. Att genom intervjuer med barnmorskor få lyssna till diskussioner om stöd och närvaro är ju i sig inte slitigt, utan bara roligt och spännande. Förutom kliniskt arbete, PICRINO-arbete och min egen forskning ska jag under våren jag gå en kurs i kvalitativa metoder, för att ha lite mer kött på benen i intervju- och analysprocessen. En intensiv vår som jag ser fram emot!