Barnmorskan Eva Nordlund

Nu är det dags att sätta sig in i fackförbundsfrågan

Övertygelsen växer sig allt starkare om att barnmorskor i Sverige kan ha nytta av att gå en ny väg och ta hand om sina fackliga frågor själva. Det finns ett klart sug och intresse bland alla kollegor som jag träffar ute i lokalföreningarna.

Föreningslivet förändras. På flera ställen i landet, till exempel i Stockholm, är anslutningsgraden till Vårdförbundet låg. Det kan ha många skäl men en sak är säker; vår syn på engagemang måste förändras. Det krävs engagemang, ett nytt sätt att arbeta och andra kommunikationsvägar för att nå fram och förändra till det bättre. För vi vore inte där vi är i dag utan våra föregångares hårda arbete för rätt till semester, föräldraledighet, kollektivavtal och så vidare. Inget av detta har varit gratis.

Barnmorskeförbundet arbetar ständigt med synliga saker, men lika mycket i bakgrunden. Det handlar om att se till att vår profession fortsätter att vara stark, för vi är en viktig del av vårt samhälle. Barnmorskors kompetens behövs. Barnmorskor gör skillnad.

Svenska Barnmorskeförbundet kan barnmorskefrågorna.

Med den kunskap om professionella frågor som Barnmorskeförbundet redan har plus kontroll över löner och villkorsfrågor kan vi barnmorskor bli ännu starkare och få ännu större möjligheter att synliggöra vår spetskompetens. Att engagera sig kan bli både utvecklande och roligare i en organisation som tar hand om hela barnmorskans område – även de fackliga frågorna. Tillsammans skulle vi arbeta för och med barnmorskor. Helt inriktade på frågor som är angelägna för vår yrkeskår.

I slutet av maj 2018 har vi besökt alla lokalföreningar. Det har varit enormt lärorika och intressanta möten. Ibland tryter orken men en stund in i mötena kommer energin igång och det är alltid lika häftigt att känna och se. Barnmorskor ÄR verkligen genuint engagerade i sitt arbete och vill vidare.

Vad blir bäst för barnmorskan?
Vad blir bäst för kåren?

I slutet av augusti kommer nästa medlemsenkät där vi i styrelsen tar tempen på var ni befinner er i förhållande till att förbundet går samman med SRAT rent fackligt –  Svenska Barnmorskeförbundet blir då en medlemsförening i SRAT med fortsatt egen styrelse och ekonomi. Det är, som ni säkert förstår, en oerhört viktig enkät som visar oss i förbundsstyrelsen vad ni medlemmar vill och hur vi ska arbeta vidare.
Men innan dess kommer mer information och svar på frågor.

Gör din röst hörd!

Vad vill du? Vad behöver du veta för att ta ställning?
Det är viktigt att det finns möjlighet till demokratiska processer och att varje medlem har en möjlighet att sätta sig in i frågan. Nu har vi bildat ett nätverk av fackligt intresserade barnmorskor, med representanter från alla delar av landet. Nätverket blir också en kanal för att återkoppla och delge snabb information när vi går in i nästa fas av fackförbundsutredningen. Lokalföreningarna har själva valt ut de barnmorskor, ofta ordföranden och någon mer, som ingår i nätverket. Tanken är att alla medlemmar ska ha någon att prata med på hemmaplan och att någon kan föra fram era frågor och åsikter till oss i förbundsstyrelsen. Nästa steg är information och svar på alla de frågor som ni ställt när vi besökt landets lokalföreningar. Läs mer i Jordemoderns juninummer och på hemsidan barnmorskeforbundet.se.

Hör gärna av er!

_____________________________________________________________________________
SRAT är ett fackförbund inom Saco. SRAT strävar efter att organisera det fackliga arbetet så att besluten och inflytandet ligger så nära den enskilde medlemmen som möjligt. Därför är SRAT uppbyggt av medlemsföreningar med egen styrelse och i vissa fall egen ekonomi och egna medlemsavgifter. Svenska Barnmorskeförbundet skulle vid ett sammangående bli en medlemsförening med egen ekonomi inom SRAT.