Barnmorskan Eva Nordlund

Den fackliga utredningen i full gång

Första fasen är att samla information och diskutera i lokalföreningarna.  Det är fantastiska möten och det finns så mycket positiv energi bland alla barnmorskor när diskussionen kommer igång.

Målet med det arbete Svenska Barnmorskeförbundet gör är att tillsammans fatta ett beslut när vi väl är framme vid att säga ja eller nej till att Barnmorskeförbundet ska bli en fackförening och ingå en allians med fackförbundet SRAT. Det innebär för många av oss barnmorskor också att ta ställning till att lämna Vårdförbundet och byta fackförbund. Det krävs att tillräckligt många barnmorskor väljer att följa med in i det nya fackförbundet för att det ska bli verklighet.

SRAT består av en mängd organisationer vilket ger en mångfald. Som medlem i SRAT skulle vi ingå i Saco som i sin tur består av ett antal fackförbund. Vi barnmorskor är välkomna i Saco och passar väl in i den organisationen med vår uttalade professionella kunskap. Kunskap och profession ska löna sig och vi har´funnit en god samtalspartner i SRAT som sedan länge har drivit fackliga frågor tillsammans med de som kan sina frågor – yrkesföreningarna.

Många frågor behöver ställas och besvaras för att vi barnmorskor ska kunna känna trygghet när det sedan är dags att bestämma sig för vilken väg vi ska gå. Alla lokalföreningar har anordnat möten där någon av oss i förbundsstyrelsen deltar.

Många frågor liknar varandra. Kommer det finnas kollektivavtal? Hur ser försäkringarna ut i SRAT? Hur ska vi, som en liten grupp i ett större förbund, kunna ha en framträdande roll i samverkan på arbetsplatserna? Hur blir det i förhandlingsorganisationen Akademikeralliansen som arbetar med avtal för kommun- och landstingsanställda? Kommer det kosta mer? Finns det juridisk hjälp att få? Hur ska barnmorskor som bor i områden med få barnmorskor kunna höras om allt centraliseras till Stockholm?

Det krävs att tillräckligt många barnmorskor vill följa med in i det nya fackförbundet för att detta ska bli verklighet. I nuläget är det definitivt intressant med en förnyelse och det blir ett helt nytt sätt att arbeta inom Saco och SRAT.

Ja, det finns kollektivavtal. Ja, det finns försäkringar. Det kommer inte kosta mer än fackföreningsavgiften till Vårdförbundet. Alla barnmorskor kan vara med. Det finns lösningar för chefer, forskare, lärare, kliniskt verksamma barnmorskor. Alla ryms i ett nytt fackligt Barnmorskeförbund, vi kan vila tryggt i vår gemensamma professionella kunskap och samtidigt få fackligt stöd.

Samverkan kommer att se annorlunda ut och nya intressanta sätt att arbeta som förtroendevald kan bli verklighet. Barnmorskor kan i en ny organisation fokusera på fackliga barnmorskefrågor och delta i en vårdutveckling. Väldigt stimulerande och kul!

Nyligen besökte ordförandena i Danmarks och Norges barnmorskeförbund Stockholm för att hjälpa oss i vår fackliga utredning. Om Sveriges barnmorskor väljer att bli ett nytt förbund med fokus och ansvar även på fackliga frågor, så kommer det att bli en signal för barnmorskor i hela Europa.

Kanske skickar vi även signaler ännu längre ut i världen om att svenska barnmorskor tydliggör sin roll och profession.

En profession – en organisation.