Barnmorskan Maria Hedström, chefbarnmorska på BB Södertälje

Maria Hedström: Chefbarnmorska på BB Södertälje

Maria Hedström är chefbarnmorska på Södertälje förlossning/BB ett jobb hon började på 2014 efter två års mammaledighet.

   – Det var omtumlande och har varit en väldigt intensiv tid sedan dess.

Precis när hon började hade verksamheten dragits ner eftersom efterfrågan på förlossningsplatser i Södertälje hade minskat när BB Sophia öppnade. Maria Hedström menar att nivån när hon tillträdde nästan var kritisk för att inte vara patientsäker och att hon med sin nuvarande erfarenhet troligen inte hade tagit uppdraget under de förutsättningarna. Men inom mindre än ett år bestämdes det att Södra BB skulle lägga ner och politikern ville att det skulle finnas kvar någon liknande verksamhet i Stockholmsområdet.
– Vi var jättesnabba på att anmäla intresse och fick uppdraget. Vi skulle öka med 500 födslar, en ungefär 3o-procentig ökning och vi trodde att vi skulle ha ganska lång tid på oss att bygga upp detta. Sedan kom beskedet att BB Sophia skulle lägga ner, då fanns det helt plötsligt tre till fyratusen förlossningar som skulle fördelas. Vi fick dem på ett bräde och hade bara ett par månader på oss att bemanna upp avdelningen.

Hon kände inte efter, det vara bara att köra på. Ytterst handlade det om att de här kvinnorna måste ha någonstans att föda. Samtidigt var det en balansakt.

– Jag hade några moments med ont i magen, men jag har helt fantastiska medarbetare och lyckades även rekrytera ett antal erfarna barnmorskor som i sin tur gjorde att ännu fler erfarna barnmorskor kom till oss. Det hade aldrig gått att få det att fungera med enbart nyfärdiga, säger hon.
2015 hade Södertälje cirka 1500 födslar, 2017 var antalet 2166, en mer än 40 procentig ökning och ett par högintensiva år för Maria Hedström.

Mötena blir på riktigt när man möts när de riktigt viktiga frågorna i livet ställs på sin spets.

Den viktigaste drivkraften när hon valde barnmorskeyrket var att få arbeta nära livet och att kunna jobba i många olika vårdformer, inte bara i slutenvård. Som sjuksköterska hade hon först jobbat på hospice och sedan på en hematolog-avdelning där patienterna ofta var svårt sjuka eller palliativa. Hon trivs med att arbeta med patienter i sårbara livsskeden.
– Mötena blir på riktigt när man möts när de riktigt viktiga frågorna i livet ställs på sin spets. Det blir väldigt påtagligt när det är så nära gränsen mellan liv och död. Jag tänker att det är så när man föder barn men även under graviditeten när man bär ett liv och reflekterar över sitt eget liv, sitt ursprung och frågor kring livet och vad som känns viktigt.

Hon beskriver det som en stor förmån att få vara med människor i de skedena av livet.
Innan hon blev chef på Södertälje förlossning/BB arbetade hon på mödravården i Fittja. Dit kom hon efter att ha jobbat som barnmorska på BB, förlossning och med aborter på Södertälje sjukhus i åtta år. Hon hade funderat mycket över varför kvinnor som inte kan svenska, är sämre förberedda och har sämre kunskap än andra när de kommer in till förlossningen. Hennes tanke var att det här var en problematik som man kanske kunde ha gjort något åt under graviditeten och hon ville öka sin egen förståelse för frågan. Efter ett år på barnmorskemottagningen fick hon frågan om hon ville bli chef.

– Jag tycker om att påverka och jag vill ha möjlighet att påverka det sammanhang jag finns i så jag tyckte det var spännande och tackade ja. Ganska snart visade det sig, som jag tror att det gör för nästan alla som är chefer i vården, att personalfrågorna tar överhanden. Det var inte det jag egentligen eftersträvade men jag tyckte att det var väldigt roligt ändå, säger hon.

Sedan kom erbjudandet om chefsjobbet på Södertälje. Från en arbetsgrupp på åtta barnmorskor till jobbet som chef på en grupp om 60 personer.

De här blivande föräldrarna kommer inte att acceptera villkoren i förlossningsvården, det kommer inte heller de nya medarbetarna göra.

Att läget i förlossningsvården i Stockholm förändrades så snabbt efter att Maria Hedström tillträdde chefsjobbet i Södertälje gjorde att arbetsbelastning ökade, och hon känner att hon inte kunnat vara närvarande för personalen i den utsträckning som hon önskat. Läget är fortfarande pressat och hon tror inte att situationen kommer vända inom överskådlig tid

– Jag upplever att det finns strukturella problem som jag tror att man har underskattat från ledningshåll och från politiskt håll, till exempel vad generationsväxlingen betyder. De här blivande föräldrarna kommer inte att acceptera villkoren i förlossningsvården, det kommer inte heller de nya medarbetarna göra. Det finns en annan förväntan och det har man nog inte varit beredd på, säger hon.

Hon tror att vi bara har sett början av den rörelse som nu pågår runt förlossningsvården och hon känner en oro över hur det ska gå att möta upp de blivande föräldrarnas krav och kunna lösa krisen i Stockholm. En ekvation som inte går ihop:
– Man vill bygga ut förlossningsplatser samtidigt som vi inte har barnmorskor, vi tappar ju fortfarande barnmorskor och politikerna går ut och säger att vi ska utöka bemanningen. Jag är lite brydd över vad vi ska göra för att vända detta, säger hon.
En anledning till att läget med bemanning är bättre i Södertälje jämfört med övriga Stockholm, tror hon är att kliniken är mindre, något hon tror tilltalar både de födande och personalen. Och att kliniken har en sammanhållen vårdkedja för BB och förlossning.
– Det är uppenbart att de barnmorskor som har lämnat vården menar allvar, de vill inte jobba på det sätt man måste göra idag, och då måste vi ändra förutsättningarna. Barnmorskor har en helt unik kompetens som man ska ta vara på, de kan inte ersättas med andra personalkategorier.
Maria Hedström tror att ett alternativ skulle kunna vara att ha mindre enheter på en större klinik. Men i grunden är hon mer radikal:

– Jag tror att det måste till en samhällsrevolution kring hur man ser på förlossningar över huvud taget. Vi har ibland ett säkerhetstänk kring förlossningar som leder till precis det motsatta – vi skapar risker genom att vi inte värnar det normala, säger hon och avslutar:

– Vi lever i en historisk tid, läget är tufft, men kvinnorna hörs mer och vi i personalen är också mer aktiva i att vara med och utforma vården.

Maria Hedström om:

Jobbet som chef är roligt och svårt. Den största utmaningen är att lägga tillräckligt mycket tid på det som utvecklar verksamheten och att inte drunkna i problem.

Det bästa med jobbet är möjligheten att få vara med och påverka något som är så viktigt. Det är en förmån att ha en position som är så viktig för människor, jag behöver aldrig fundera på om mitt jobb är meningsfullt.

Det sämsta med jobbet är att jag inte riktigt kan ge till varje enskild medarbetare som jag skulle önska, arbetsgruppen är för stor. Det är ibland dränerande att jobba så mycket och ändå inte riktigt räcka till.

För att kunna arbeta med verksamhetsutveckling har hon anställt tre biträdande chefsbarnmorskor och lagt över en stor del av det operativa personalansvaret som schemafrågor och medarbetarsamtal på dem.

Viktigaste framåt för kåren: Ledare på olika plan inom barnmorskans verksamhetsområden och även politiker och tjänstemän behöver lyssna både på de födande och på barnmorskorna, som nu börjar göra sina röster hörda, och ta dem på allvar. De måste våga lita på kvinnors förmåga att göra kloka val och om kvinnor och barnmorskor inte längre nöjer sig med hur det är, så kan en fundera på om det beror det på att de inte har förstått hur det ”ska” vara eller om det är politiker och ledare inom verksamheterna som inte har förstått?

Det är också viktigt att lyssna på de som inte låter så högt, de som inte är med i lobbyorganisationer eller går i marscher, vad vill de och vad behöver de? Jag tänker på de som inte talar svenska, de som föder sjuka barn, kvinnor och familjer som inte så lätt gör sina röster hörda. Det kräver ganska stora resurser, de behöver tolk, man måste ofta söka upp dem och man måste ta sig tid och ha kunskap om deras bakgrund för att förstå dem.

Maria Hedström
Barnmorska sedan
2001
Ålder
45
Familj
Make Anders, tre döttrar Josefin 14, Molly 11, Nora 5
Bor
Rönninge
Kontakt Maria.c.hedstrom@sll.se

___________________________________________________________

Mer om Maria Hedström ”Hon uppmärksammas för ledarskap i BB-krisen”
Maria Hedström är en av tre finalister i kategorin Årets Ledarskapsinsats 2018, en utmärkelse som Försvarsmakten står bakom och som tidningen Chef delar ut den 8 mars. Dagens Medicin 2018-02-16.