Barnmorskan Elin Hallgren Stockholm
Årsmöte 17 maj 2022 i Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm. Avgående ordförande barnmorskan Elin Hallgren och årsmötesordförande barnmorskan Anna Nordfjell.

Lokalföreningsbloggen Stockholm: Jag tror på frimodighet!

Sedan 2015 har jag varit en stolt styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundets lokalförening Stockholm. Och de senaste 2 åren har jag haft det ärofyllda uppdraget att vara ordförande. Nu lämnar jag över till nästa barnmorska.

Mina år i styrelsen har betytt mycket för mig som barnmorska och människa. Jag är tacksam och stolt över allt stort och smått som vi har tagit oss för. Det enträgna påverkansarbetet riktat till politiker och andra ansvariga för att nå förbättringar i vår arbetsmiljö och att ges förutsättningar att erbjuda en evidensbaserad, relationsskapande och säker vård till alla. Gravida, födande, nyblivna föräldrar och såklart även till våra ungdomar!

Det har varit ett fantastiskt men också utmanande arbete med att samla oss som kår. Jag vill tacka alla er som stött och stärkt mig genom arbetet som ordförande. En del av vårt arbete har mötts med kritik och det är jag också glad för, att enas i allt har inte varit mitt mål. Däremot har jag ibland efterfrågat ett mer tillåtande debatt- och samtalsklimat. Jag tror på det fria ordet och jag tror att ängslighet hämmar kreativitet. Jag tror på ett kritiskt förhållningssätt och det nödvändiga med att våga lyfta det som är obekvämt och politiskt inkorrekt. Jag tror på samtal, diskussion och ifrågasättande. Jag tror på frimodighet!

Nu lämnar jag över till en frimodig unga kvinna, Felicia Fagerstedt. Jag kommer följa dig längs vägen. Du har mitt fulla stöd! Nu är jag inte längre ordförande i Barnmorskeförbundet Lokalförening Stockholm men en stolt medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. Vi ses på medlemsmöten framöver!

Elin Hallgren, före detta ordförande lokalföreningen Stockholm.