Läget inför sommaren 2020

Mitt under brinnande pandemikris närmar sig sommar och semestrar med blixtens hastighet. Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT arbetar hårt för att bevaka barnmorskors rättigheter, men det är en tuff kamp.

När förbundets stormöte med företrädare från hela landet förra veckan gick igenom läget inför sommaren fanns det både positiva och negativa inslag. I flera regioner är det tydligt att arbetsgivaren försöker lösa frågan på vanligt sätt och att man även lyckas. Ett exempel är Östergötland där man har löst sommaren utan att flytta semestrar.
– Man har lyckats få ihop det genom att ha två semesterperioder och utan att flytta några semestrar till hösten, trots att man är en av de regioner som drabbats hårt av pandemin, säger Eva Nordlund och berättar att även Halland lyckats lösa sommaren utan extrema åtgärder.

I region Norrbotten där gruppen barnmorskor är liten och därmed extra sårbar, arbetar man för att lösa sommaren genom olika typer av ersättningar. Man har inte heller tvångsflyttat några semestrar. Däremot har man under pandemin flyttat barnmorskor från primärvård till slutenvård för att klara vården, något som påverkat arbetsbelastningen.
– Man har nu flera barnmorskor i regionen som insjuknat i covid-19 vilket gör den redan hårda belastningen ännu tyngre. Det här bevakar vi aktivt och lyfter frågan om arbetsbelastning där det behövs till arbetsgivarna, säger Eva Nordlund.
I varje region finns en särskild förhandlare med kunskap om regionen, som arbetar med barnmorskorna som grupp. Mycket av det fackliga arbetet sker lokalt vilket gör att både behov och lösningar kan bli väldigt specifika. Ute i varje region finns lokala företrädare för att stötta och ge råd till barnmorskor som behöver det.

Den speciella situation pandemin innebär gör att vissa frågor är svåra att påverka. Däremot följer och bevakar Svenska Barnmorskeförbundet situationen och arbetar för att tillvarata barnmorskors intressen så långt möjligt är. Sommaren är en väldigt speciell situation normalt sett, eftersom det sedan länge är brist på barnmorskor i Sverige. Och pandemin skapar ytterligare belastning. En av effekterna är att man för första gången ser att arbetsgivare använder hela kollektivavtalet fullt ut genom att utnyttja möjligheten att förlägga semestern till hösten.
– Det här är en ny situation och vi behöver ta reda på om det handlar om att lösa en vanlig sommarsituation eller om det handlar om effekterna av pandemin. I de regioner det gäller är det här redan bestämt, men vi är tydliga med att vi följer detta och att vi invänder mot hur barnmorskor hanteras, säger Eva Nordlund.
I exemplen har man sett att vissa personalgrupper får sina fyra semesterveckor medan barnmorskor diskrimineras och får tre sommarveckor medan en vecka förskjuts till september. Eva Nordlund skärper tonen och säger:
– Vi driver det fackliga arbete för fullt utifrån den här situationen, vissa saker är redan långt gångna men man kan alltid protestera och invända mot processen och det gör vi.

Förbundets förhandlare jobbar hårt med detta och markerar tydligt att målet måste vara att barnmorskor som har jobbat hårt hela året ska ha sin lagstadgade semester. Konkret har man begärt att de regioner som har meddelat att de vill lösa sommaren på det här sättet ska ange vilka särskilda skäl de har för att föreslå denna lösning. Och att inte pandemin ska tas som förevändning för att lösa en situation som egentligen är den vanliga sommarsituationen. som beror på den långvariga barnmorskebristen.