Barnmorskan Anna af Ugglas.

Kvinnors röst och barnmorskans roll

FIGO-konferens i Rio 2018. Det har hunnit bli den tredje FIGO-konferensen sedan jag var på min första i Kapstaden 2009. Då satt jag på det ena seminariet efter det andra och tänkte att ingen talade om barnmorskans roll i vården av kvinnor i reproduktiv ålder.

Då, 2009, hade man börjat prata om obstetriskt våld; hur kvinnor blir misshandlade och kränkta före, under och efter förlossning och i vården. Jag var helt tagen och tänkte att vi barnmorskor har en otroligt stor och viktig roll i att se till så att kvinnor blir bemötta med respekt och rätt kunnande under alla faser i vårdkedjan. Sedan dess har det tacksamt nog hänt en del, dock inte på långa vägar tillräckligt.

Årets FIGO-konferens i Rio de Janeiro, Brasilien, handlade mycket om det absurt höga antalet kejsarsnitt som görs i världen – helt i onödan. Det finns tappra försök att ändra på denna oroande utveckling och barnmorskan kommer i allt högre grad att spela en viktig roll.

International Confederation of Midwives (ICM) gick i samband med FIGO-konferensen ut med ett statement om hur viktigt det är att barnmorskor finns tillgängliga för alla friska kvinnor i normalt förlossningsarbete. Orsaken till den höga snittfrekvensen diskuterades häftigt; dock står elefanten kvar i rummet genom läkarnas och sjukhusens ersättningar för snitt, samtidigt som vården saknar självständiga barnmorskor som kan fatta beslut om när avancerad vård behövs. Världen har långt kvar tills alla kvinnor har en kompetent och autonom barnmorska vid sin sida. Jag kan varmt rekommendera alla att läsa The Lancet nya publikation om de höga kejsarsnittsantalen samt ICMs statement om hur viktiga barnmorskor är i arbetet för att uppnå en förändring – och minska de onödiga kejsarsnitten.

Under konferensens öppningsceremoni satt tio män och EN kvinna på podiet samtidigt som storbildsskärmen skriker ut att FIGO är kvinnors röst för god mödrahälsa. Det blev en absurd stämning bland deltagarna som via sociala medier belyste denna parodi. FIGO pratar om att det ska vara en jämlik representation av kvinnor och män i styrelse och arbetsgrupper, och gör nu tappra försök för att motsvara förväntningarna.

Årets konferens hade lockat fler deltagare än tidigare, 11 000 personer från 148 länder. Intresset för konferensen var stort, organisatörerna hade underskattat antalet anmälda deltagare, vilket gjorde att köerna till seminarierna var långa och att många inte kom in. De som gjorde det fick ta del av den nyaste forskningen, både från hög-, medel- och låginkomstländer och över hela spannet inom obstetrik och gynekologi.

Som barnmorska kan jag varmt rekommendera att försöka komma till någon av FIGOs konferenser – nästa gång i Sydney 2021. Svenska barnmorskor har mycket att dela med sig av. Både vårt kunnande men också hur viktiga vi är för kvinnor och nyföddas hälsa världen över.

Vi i Sverige är unika för vår långa historia av barnmorskor i hälsosystemet och för att alla kvinnor har tillgång till en barnmorska under sin reproduktiva ålder.

___________________________________________________________

FIGO 2018 

International Federation of Gynecology and Obstetrics

International Confederation of Midwives

The Lancet Optimising caesarean section use

___________________________________________________________

Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet

___________________________________________________________