Barnmorskan Mia Ahlberg

Hur ska vi betala för förlossningsvården?

Barnmorskan och forskaren Mia Ahlberg deltog på konferens Forum Jämställdhet i Jönköping och diskuterade förlossningsvården. Övriga medverkande var Lisa Bjurwald, journalist och författare, Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, Emma Spak, sektionschef för avdelningen vård och omsorg på SKR och Rachel de Basso, regionråd, Jönköping (S).

Hallå där Mia Ahlberg, vad pratade du om?

Jag pratade om att vårdkedjan graviditet-födsel-eftervård behöver utredas och definieras från dagens situation och utifrån ett rättighetsperspektiv. Jag pratade om fungerande förlossningsavdelningar som läggs ner och vad det innebär för befolkningen och ortens invånare. Jag pratade om bristen på långsiktiga strategier för kompetensförsörjning och att det kostar pengar att inte ha koll.

Det kostar pengar att inte ha koll…

Jag problematiserade även satsningens brist på konkreta och långsiktiga lösningar på bemanning av barnmorskor. Jag var tydlig med att organisera vården utifrån barnmorskors kompetens och ansvarsområde är säkert, effektivt och ett jämförelsevis billigt system. Jag pratade också om hur dyrt det är med uppsägningar, inhyrd personal och övertidsersättning.

Att organisera vården utifrån barnmorskors kompetens och ansvarsområde är säkert, effektivt och jämförelsevis billigt…

Vad sa de övriga – några nya infallsvinklar?

Vi var överens om mycket. Att vi behöver lyssna på det som kvinnorna säger – och barnmorskorna. Lisa Bjurwald pratade om innehållet i hennes bok BB krisen Sveket vid livets början. Ingrid Osika Friberg berättade om sin avhandling och hur kvinnor och män konsumerar vård olika till olika kostnader. Emma Spak från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pratade om satsningen och Rachel de Basso pratade om vad Jönköping gör för att förbättra vården för gravida och födande regionalt.

Blev det någon debatt?

Nej, det blev det inte – faktiskt. Vi var överens om de brister som finns men vi kom inte till några konkreta förslag på lösningar. Tyvärr, för det är ju i den diskussionen vi bör vara idag tycker jag. Vi vet vad som brister men konkreta långsiktiga strategier finns inte riktigt än.

Vi vet vad som brister men konkreta långsiktiga strategier finns inte…

Hur ska vi lösa BB-krisen?

Som sagt, dit hann vi inte. Men vi diskuterade möjligheten med att knyta ihop hela kedjan från tidig graviditet till postpartum (postnatal) perioden. Och att det måste bli ett eget spår inom hälso- och sjukvården, men en egen budget. Som någon sa; Det är ju framtidens befolkning det handlar om. Det är en av de viktigaste sakerna vi kan investera pengar i. Det måste få kosta!

___________________________________________________________

Forum Jämställdhet Jönköping 2020
Hur ska vi betala för förlossningsvården?
Mål 3 Hälsa och välbefinnande, Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Granskningar av förlossningsvården visar att allvarliga brister och säkerhetsrisker funnits under en lång tid. Regeringens årliga miljardtillskott har inte lett till fler barnmorskor per födande kvinna, så något mer behöver göras. Kan ett eget budgetspår för den reproduktiva hälsovården; från mödravård, till förlossning och eftervård, lösa problemen med BB-krisen? Hur kan den reproduktiva vårdkedjan stärkas och bli mer jämlik i hela landet?

Medverkande:
Lisa Bjurwald, journalist och författare
Ingrid Osika Friberg, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Mia Ahlberg, omvårdnadsansvarig kvinnohälsa, Karolinska Universitetssjukhuset
Emma Spak, sektionschef avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Rachel de Basso, regionråd, Jönköping (S)
Moderator: Måns Wikstrand, ekonomireporter, Dagens Samhälle

_________________________________________________________________________

Förlossningsvården är en investering i humankapital  2020-02 Jämställdhetsmyndigheten

_________________________________________________________

Budgetgranskning Med rätt att föda Sveriges Kvinnolobby

___________________________________________________________