Barnmorskan Gunilla Kristiansson på konferens Reproduktiv hälsa 2023 i Karlstad.
Barnmorskorna Christine Rubertsson och Gunilla Kristiansson, BB hemma, Malmö, Region Skåne.
Barnmorskan professor Christine Rubertsson

Hembesök på familjens villkor

BB hemma är en väletablerad verksamhet i Malmö. Barnmorskor som arbetar i verksamheten är anställda vid Kvinnokliniken på Malmö sjukhus och erbjuder nyblivna familjer eftervård i hemmet första veckan efter förlossningen.

Oftast får familjerna två hembesök och även telefonkontakt vid behov. Arbetssättet är uppskattat av både barnmorskorna och familjerna.

–  Därför utökar vi nu vår verksamhet med amningsstöd vid komplicerad amning i hemmet. Amningsmottagningen kommer helt enkelt hem till familjerna i stället, berättar barnmorskan Gunilla Kristiansson som arbetar inom BB hemma.

Sedan BB hemma startade 2019 har många nöjda familjer fått besök av barnmorskan i hemmet. Gunilla Kristiansson berättar hur mötet i hemmet ger en unik möjlighet att förstå familjens behov och förutsättningar.

– I Malmö finns 183 olika nationaliteter. Att få träffa familjerna i deras hem har gett oss barnmorskor många insikter också. Vi kommer inte dit som myndighetspersoner utan vi är där för familjens skull. På deras villkor. De bjuder in oss och det skapar en större ödmjukhet inför mötet.

Gunilla Kristiansson presenterade pilotstudien om amningsmottagning i hemmet på konferensen Reproduktiv hälsa i Karlstad. En studie som inkluderar tolv kvinnor som bokat tid på amningsmottagningen men i stället erbjudits hembesök. Syftet med studien var att beskriva kvinnornas upplevelse av amningsrådgivning och stöd i hemmet vid komplicerad amning. Resultatet var positivt och skapade även en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna.

– Kvinnorna tyckte att det var väldigt praktiskt och mycket lugnare att få hembesök. Det är även mer behändigt att utgå från de hjälpmedel som finns i hemmet, som soffa, säng och kuddar. Som barnmorska är det underbart. Vi är aldrig stressade, bara fokuserade. Eftersom vi cyklar hem till familjerna sparar vi både tid och pengar och vi slipper stressen med att parkera en bil.

Jag har sällan mött sådan arbetsglädje hos barnmorskorna!

Christine Rubertsson, barnmorska och professor vid Lunds universitet, som varit med och utvecklat BB hemma i Malmö berättar om arbetssättet:
– Jag har sällan mött sådan arbetsglädje hos barnmorskorna! De beskriver en stolthet och glädje över att få erbjuda den här vården. Det är ett helt unikt sätt att investera i familjernas hälsa och stärka kvinnornas självförtroende. Vid besöket kanske både mormor och farmor är med. Det är så häftigt.

Vi måste göra vårt yrke attraktivt

– Vi måste göra vårt yrke attraktivt. Att få arbeta på det här sättet är hållbart, säger Gunilla som roterar mellan BB hemma och amningsmottagningen.

I Malmö pågår även arbetet med att starta upp sammanhållen vårdkedja där gravida erbjuds samma barnmorsketeam genom graviditet, förlossning och eftervård. De goda erfarenheterna av BB hemma tas med in i det projektet.

– Det finns så många fördelar. BVC brukar säga att de kan sänka axlarna om de vet att familjen fått BB hemma. Det är tryggt för både familjerna och oss som träffar dem, säger Christine Rubertsson.

______________________________________________________

BB hemma – vård i hemmet efter förlossning – Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)

___________________________________________________________