Ingela Wiklund, redaktör för SRCH.

SRHC publicerar forskning från hela världen

Ingela Wiklund är chefredaktör för Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga tidskrift Sexual and Reproductive Healthcare. En tidskrift som funnits sedan 2010 och ges ut av Elsevier. Syftet med att driva en vetenskaplig tidskrift är att skapa möjligheter för forskare att publicera sin forskning och att sprida forskningsresultat inom sexuell och reproduktiv hälsa.

Hallå där Ingela Wiklund, vad innebär arbetet som chefredaktör?

Som redaktör tar jag emot alla inskickade vetenskapliga manuskript. Vi får in cirka 15–18 manuskript per vecka. Jag läser dem och bedömer om ämnet passar i vår tidskrift, design på studien, språk och struktur i manus.  Som redaktör ansvarar jag också för att säkerställa att det skrivna materialet är korrekt, lättläst, välstrukturerat, grammatiskt korrekt och passande för målgruppen. Detta är en första granskning och ungefär 75 procent av alla inskickade manuskript nekas publicering. Det kallas för ”desk rejection”. Efter den första granskningen skickas de manuskript som bedömts möjliga att publicera vidare till någon av de fyra biträdande redaktörerna. Dessa i sin tur skickar ut manus till två eller flera granskare som är forskare/specialister i det område manus berör. Deras granskning ligger därefter till grund för om tidskriften sedan väljer att publicera manus. Ibland har granskarna synpunkter på struktur, metod och innehåll och manus kan gå mellan redaktörer och författare ett par gånger. Att få en vetenskaplig artikel publicerad tar mellan två–nio månader beroende på att det ibland är svårt att hitta granskare och att manuset behöver förbättras innan publicering. När manuset är godkänt för publicering går processen hos Elsevier ganska fort och artikeln publiceras inom en vecka efter detta och går då att läsa på nätet. Än så länge har vi också en papperstidning men från nästa år kommer vi eventuellt att ändra detta så att alla artiklar går att läsa fritt på nätet, så kallad ”open access”.

I redaktionen finns barnmorskor från flera länder representerade, hur kommer det sig?

Tidskriften är globalt spridd och publicerar forskning från hela världen och därför är det viktigt att ha medlemmar från andra länder engagerade. För närvarande kommer tre av våra biträdande redaktörer från Danmark, Norge och Finland. I redaktionskommittén finns också medlemma från Island och tidigare från Kanada och England. Vi har också ett ”Advisory board” som består av ett 20-tal forskare från många länder i världen. De bistår oss med att granska minst ett manus per år.

Om jag som doktorand eller disputerad barnmorska har en artikel som jag vill få publicerad, hur gör jag då?

Jag är säker på att alla doktorander och forskare känner till hur man går till väga men för er andra kan jag berätta att du går in på tidskriftens hemsida
Du klickar på att du vill skicka in ett manus och följer instruktionerna som du får där. Första gången du vill skicka in ett manus kommer detta att ta dig ett par timmar att ta dig igenom alla steg som krävs.

Läs mer om tidskriften SRHC och redaktionen

www.barnmorskeforbundet.se/forbundet/sexual-reproductive-healthcare/