Barnmorskestudenternas flashmob i Accra.
Barnmorskestudenternas flashmob i Accra.
Barnmorskestudenternas flashmob i Accra.

Ghanabloggen del 5: Flash Mob i Accra

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Involvera barnmorskestudenter i påverkansarbete – Flash Mob i Accra

Att på ett kreativt sätt väcka uppmärksamhet kring barnmorskors arbete, engagera unga i fackliga frågor samt stärka barnmorskestudenters samhörighet och kamratanda – det är några av sakerna Ghanas barnmorskeförbund (GRMA) har lyckats med genom ett av sina senaste event – en flashmob i centrum av Accra.

Unga barnmorskor röster saknas ofta i fackligt arbete

I samband med insamlandet av data till ”The State of the Worlds Midwifery Report 2021” uppmärksammades GRMA på att unga barnmorskors engagemang och åsikter ofta saknades i förbundets aktiviteter och forum.

Strax innan sommaren genomförde GRMA därför en så kallad flashmob med en förhoppning om att locka fler unga barnmorskor och barnmorskestudenter att delta i det fackliga arbetet, både nationellt och lokalt. En flashmob är när en grupp människor samlas på en offentlig plats, och där gör någonting oväntat en kort period, till exempel en dans eller ett skådespel. En flashmob används ofta för att sprida en åsikt eller ett budskap.

I GRMAs fall togs kontakt med Korle-Bu Midwifery College där flertalet av studenterna valde att engagera sig i arbetet med att organisera och genomföra flashmobben. De anlitade en koreograf och träningar hölls regelbundet efter att skoldagens slut.

Uppvisningen på ”West Hills Mall”

Eventet startade på eftermiddagen när shoppingcentret ”West Hills Mall” var välbesökt. En barnmorskestudent som låtsades vara en kvinna som skulle ut och handla började plötsligt dansa. Resten av studenterna anslöt och tillsammans dansade de och spelade upp ett rollspel som handlade om ungdomsgraviditet, osäkra aborter, sexuellt överförbara sjukdomar, och om den vård som barnmorskor kan erbjuda för att säkra ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. En stor grupp människor samlades för att titta. Efter föreställningen delade barnmorskor och studenter ut informationsmaterial om ungdomars hälsa och om barnmorskors arbete. Plakat hade tillverkats med budskap som till exempel ”Investera i barnmorskor” och ”Unga barnmorskor ger stöd för ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa”. Media var där och gjorde intervjuer och ett mindre diskussionsforum hölls.

Bra genomslag

GRMA berättar att eventet har fått stor spridning, ungefär 500 personer tog del av flash mobben live på shoppingcentret och flera tusen har sett, delat och kommenterat aktiviteten via sociala medier.

Förutom att budskapet om ungdomars hälsa och rättigheter och barnmorskors arbete spreds till många människor, visade en mindre utvärdering att studenternas förståelse och engagemang för fackliga frågor förbättrats. GRMA tror också att de blivande barnmorskorna har stärkts i sin förmåga och insikt om att de kan bidra till framtida påverkansarbete för att stärka professionen.

Personligen blev vi inspirerade av att höra om både barnmorskestudenternas och de fackliga representanternas entusiasm kring eventet. Kanske kan det här vara något för barnmorskor och studenter i Sverige att inspireras av?

”Knowledge exchange” mellan lokalföreningarna Dalarna – Upper East/Oti

I Svenska Barnmorskeförbundets Ghanaprojekt kommer ett online-baserat kunskapsutbyte (”knowledge exchange”) mellan lokalföreningarna Dalarna och Upper East/Oti i Ghana att hållas den 25 augusti 2021.

Detta är uppstarten på en seminarieserie där även andra lokalföreningar i Sverige och Ghana välkomnas att delta senare under 2021–2022. Vilka ämnen som beskrivs och diskuteras kommer variera och lokalföreningarna själva har möjlighet att påverka vilka ämnen som tas upp. Vid detta första tillfälle kommer fokus bland annat att ligga på svårigheter och möjligheter vid ombildande från professionsförbund till fackförbund, men tid kommer även att finnas för att ställa frågor som berör andra ämnen knuta till facket och professionen. En rapportering från detta evenemang kommer i nästa blogg – missa inte det!

___________________________________________________________

Anmälan till den 25 augusti
För medlemmar i Dalarnas lokalförening Svenska Barnmorskeförbundet,
vänligen kontakta linda.naas@regiondalarna.se eller malingrahn2@gmail.com för anmälan till evenemanget. Platserna är begränsade – först till kvarn!

Mer information och inbjudan hittar du i Kalendarium på barnmorskeforbundet.se
___________________________________________________________

Framtida ”Knowledge exchange”

Vid intresse från Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar om att medverka i framtida ”knowledge exchange”, vänligen maila malingrahn2@gmail.com

Malin Grahn och Johanna Blomgren
Legitimerade barnmorskor
Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet Ghana projektgrupp

___________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Projektet arbetar med fem strategiskt viktiga områden:

  • stärka organisation och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

___________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
__________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.
___________________________________________________________