Internationella barnmorskedagen 5 maj. Foto Fredrica Hanson
Ghana. Källa: Wikipedia
Barnmorskorna Malin Grahn och Johanna Blomgren

Ghanabloggen del 4: Vägen till barnmorska

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Vägen till barnmorska i Ghana

De flesta av er som läser detta är antagligen bekanta med hur vägen för att bli barnmorska i Sverige ser ut – tre år på universitetet för att bli sjuksköterska och sen ytterligare ett och ett halvt år för att bli barnmorska. Vill du bli barnmorska finns inga alternativ till detta. Ett system, ett val. Men hur fungerar det i Ghana? Där är valmöjligheterna fler.

Barnmorska på olika nivåer

Vi har pratat med en barnmorska – vi kan kalla henne Susy – som arbetar på Korle Bu Nursing and Midwifery Training College i Accra. Hon beskriver att en kan välja att läsa till barnmorska på olika nivåer. På ’diploma-nivå’ tar det tre år och på en akademisk nivå, ’degree-nivå,’ tar det fyra år. Efter genomgången utbildning gör alla ett år av national service och får efter det sin legitimation som barnmorska. Skillnaden är att på en akademisk (degree) nivå får man en kandidat examen vilket ger förbättrade möjligheter i arbetslivet. Oavsett vilken nivå en väljer så är barnmorskeutbildningen numera en direktutbildning och därmed helt skild från sjuksköterskeutbildningen.

För att komma in på barnmorskeutbildningen krävs att man slutfört gymnasiet med godkänt betyg i matte, NO och engelska. Därefter får man ansöka online, och förhoppningsvis komma på intervju för att slutligen bli antagen. Det är hård konkurrens om platserna, Susy berättar att förra året sökte 1000 personer till barnmorskeutbildningen på hennes college, och bara 200 kom in.

Populär utbildning

Att bli barnmorska har blivit mer och mer populärt i Ghana de senaste åren. Sen år 2000 och framförallt under 2010talet har det gjorts satsningar för att utbilda fler sjuksköterskor och barnmorskor, för att på så vis kunna möta målen i Agenda 2030. Det har resulterat i att Ghanas möjligheter att ge kvalificerad vård blivit större och andelen som söker till utbildningarna många fler, något Susy bekräftar.

”Eftersom folk är så intresserade ökar antalet som söker och kommer in på utbildningen.”

Demografin har ändrats också – nu finns många unga barnmorskor – cirka 71 procent är mellan 25 och 35 år.

Under utbildningens gång

Vilka kurser ingår? Vad får studenterna lära sig? De börjar med grundläggande sjuksköterskekunskaper, folkhälsa, läkemedelslära, och infektionsprevention. Sen blir det mer barnmorskespecifikt med bland annat normal och komplicerad graviditet, förlossning och puerperium, reproduktionsanatomi, familjeplanering, barnmorskeledning, distriktbarnmorskeri (community midwifery) och neonatologi. Mycket låter ju likt det vi har på barnmorskeutbildningen i Sverige. Men i Ghana breddas kunskaperna med bland annat personlig och miljömässig hygien, teckenspråk, afrikanska studier och dess koppling till barnmorskeri, sociologi och psykiatri (mer specifikt psykos i relation till förlossning och graviditet).

Under barnmorskeutbildningen är studenterna också såklart på praktik. Hälften av tiden spenderas i skolbänken med teori och hälften ute på klinik. Studenterna får praktisera både inom mödrahälsovård och på universitetssjukhus. En del av praktiken är som distrikt-barnmorska då studenterna har praktik ute i de mer avlägsna delarna av samhället. De har handledare ute på plats som följer upp deras prestation.

För att bli färdig barnmorska måste alla assistera vid 20 förlossningar och bistå självständigt vid 10 stycken. När utbildningen är färdig får barnmorskor i Ghana, precis som i Sverige, en legitimation, som utfärdas av Ghanas motsvarighet till Sveriges Socialstyrelse: The national nursing and midwifery council of Ghana.

Sen när de stolta med legitimationen i handen äntligen kommer ut och jobbar (vi kommer alla ihåg känslan!) då är det degree-barnmorskan, som även kallas ”midwifery officer”, som har mer ansvar på arbetsplatsen, och därmed är den som leder arbetet. Det blir spännande att se hur utvecklingen blir med fler och fler unga barnmorskor med degree. Kommer det var lika lätt med denna strikta uppdelning då?

Malin Grahn och Johanna Blomgren
Legitimerade barnmorskor
Svenska Barnmorskeförbundet Internationella rådet Ghana projektgrupp

___________________________________________________________

För information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

___________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

Projektet arbetar med fem strategiskt viktiga områden:

  • stärka organisation och ledarskap på såväl central som lokal nivå
  • etablera ett funktionellt internt finansiellt system
  • öka antalet betalande medlemmar
  • arbeta för en bättre arbetsmiljö för barnmorskor
  • skapa nya partnerskap och samarbetspartners och synliggöra förbundet.

___________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
___________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

___________________________________________________________