Ghanaprojektet. Besök på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.
Ghanaprojektet. Felix och Netta på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.
Computer lab. Ghanaprojektet besök på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.
Arkivet. Ghanaprojektet, besök på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.
Arkivet. Ghanaprojektet besök på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.
Mr Felix. Ghanaprojektet besök på Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council.

Ghanabloggen del 10: Besök på barnmorskemyndigheten

Följ barnmorskorna Johanna Blomgren och Malin Grahn när de bloggar om Svenska Barnmorskeförbundets samarbetsprojekt med Ghanas barnmorskeförbund.

Ett besök på Ghanas Barnmorskemyndighet

Tillsammans med GRMA:s ordförande Netta, ledamot Gifty M, och vår projektledare Gifty B, fick vi under vår resa till Ghana i oktober möjlighet att besöka Ghanas Sjuksköterske- och Barnmorskemyndighet i Accra (Ghanas Nursing and Midwifery Council). Myndigheten, som – delvis – kan jämställas med vår svenska Socialstyrelsen, lyder under landets hälsoministerie, och har ett eget mandat att styra över kvalitetssäkring av barnmorskor och sjuksköterskors utbildning och arbete.

Stämningen när vi anländer är högtidlig. Vi blir placerade vid ett stort ovalt konferensbord med representanter från myndighetens olika avdelningarna och när högsta chefen, Registratorn ”Herr Felix”, stiger in i rummet ställer sig alla upp för att hälsa honom välkommen. Till en början är konversation modererad via en assistent, vilket gör samtalet ganska stelt och högtravandet. Att vi alla bär munskydd på grund av Covid-pandemin, gör det inte lättare att skapa kontakt med personerna runt det enorma bordet.

Efter en stund vill dock Registratorn tala mer fritt, stämningen lättas upp och det visar sig att Netta och Registratorn är gamla goda vänner sedan studietiden. De sitter bredvid varandra och småpratar och skrattar, medan vi får information från myndighetens olika avdelningschefer. Med en märkbar stolthet, och ett och annat insmuget skämt, tar sedan Herr Felix över samtalet och fortsätter att berätta hur sitt arbete.

Myndigheten har 200 medarbetare, de flesta arbetar på centralkontoret i Accra, där vi är på besök. Det finns också 12 mindre lokalkontor utspridda runt om i landet. Myndigheten arbetar mot Ghanas 18 000 sjuksköterske- och barnmorskestudenter, 88 skolor och cirka 180 000 licensierade sjuksköterskor och barnmorskor och ansvarar för barnmorskornas årliga licensförnyelse, ackreditering av landets barnmorskeutbildningar, att skapa läroplaner, examinera och licensiera barnmorskestudenter, kvalitetssäkra utbildningen och utreda klagomål.

Samarbete mellan GRMA och Barnmorskemyndigheten

Följaktligen har myndigheten stort inflytande på mycket som rör barnmorskors och barnmorskestudenters arbete och det är därför av stor vikt att GRMA, i egenskap av fackförbund, har ett tätt samarbete med myndigheten. Samarbetet dem emellan har också en lång historia och GRMA tillfrågas till exempel om synpunkter när nya riktlinjer ska utformas och införas. Ordförande Netta medverkar även vid myndighetens styrande möten, vilket är en speciellt viktig arena för att påverka arbetet för landets barnmorskor och barnmorskestudenter.

Vikten av tillgänglighet och synlighet för myndigheten och GRMA

Myndigheten vill vara tillgänglig för sjuksköterskor och barnmorskor runt om i landet och mycket av kommunikationen sker via Twitter, Facebook och WhatsApp. I dessa kanaler hänvisar ibland myndigheten vidare till GRMA, men Herr Felix och hans kommunikationsteam menar att GRMA måste bli mer aktiva i sociala medier för att nå ut till både nya och gamla medlemmar. Detta är en svaghet som förbundet själv har konstaterat, och en av de fem punkterna vi arbetar tillsammans med inom vårt projekt.

Digitaliserad examinering och licensering av barnmorskor

Ett framsteg inom myndigheten som Herr Felix är särskilt nöjd över, är arbetet med digitalisering av examinering och licensering av barnmorskor. Han berättar att Ghana var det första landet i Afrika som 2018 övergick till att helt och hållet sköta detta online. Innan det nya systemet skulle införas involverades rektorer, lärare, studenter och andra berörda runt om i landet i arbetet för att anpassa systemet till lokala förhållanden.

Resultatet av online examinationerna har blivit att processen går mycket snabbare – från tidigare 70 dagar till nuvarande 10 dagar. Examinationerna görs i ackrediterade datasalar som finns utspridda i landet och testet innehåller både öppna frågor och flervalsfrågor. Allt sker via online systemet; rättning, feedback, och den slutgiltiga licensieringen.

Systemet har spridits till bland annat Sierra Leone, Liberia och Etiopien, som nu är i färd med att bygga upp sina online versioner av Ghanas system. Representanter från länderna har varit och besökt myndigheten för att lära sig mer. Herr Felix säger stolt: Ghana är som Afrikas center för digitalisering av examinering och licensiering för barnmorskor. 

Årlig förnyelse av barnmorskelicensen

Den årliga förnyelsen av barnmorskelicensen, som krävs för att barnmorskor i Ghana ska få fortsätta arbeta, sköts också via myndigheten. För att få förnya sin licens krävs ett visst antal så kallade CPD poäng (Continuing Professional Development). Dessa kan fås genom att barnmorskan genomgår olika kurser, och myndigheten har en egen App med utbildningar som barnmorskorna kan gå online för att förnya sin licens. Om en barnmorska inte förnyar sin licens kan inte myndigheten eller GRMA göra mycket för att stötta barnmorskan om något går fel under yrkesutövandet.

Vi får berättat för oss att en barnmorska, utan förnyad licens, nyss blev dömd till flera års fängelse efter en avvikande incident. Detta är en fråga som naturligtvis rör upp känslor hos GRMA:s styrelse och myndigheten, och de verkar känna sig hjälplösa. Vi diskuterar våra länders olika sätt att hantera situationer när allvarliga händelser och avvikelser sker och vi ger exempel på hur svenska barnmorskor kan få råd och stöd via facket, något som GRMA tyvärr inte har resurser att erbjuda.

Ett besök i arkivet

I en byggnad på området förvaras dokumentation över alla sjuksköterskor och barnmorskor som är eller har varit licensierade i Ghana sedan 1947. Planer på ett fullt digitaliserad arkivsystem finns men det ligger fortfarande en bra bit in framtiden. Det manuella systemet som finns nu fungerar däremot utmärkt försäkrar Herr Felix.
För att demonstrera hur snabbt en personlig akt kan tas fram ber Herr Felix en anställd hämta Netta och Gifty B och Gifty M:s mappar. Cirka 60 sekunder senare håller han dem triumferande i handen. Innehållet i mapparna är hemligt men Herr Felix fiskar fram bilder på när våra kollegor från GRMA var unga. Alla skrattar och applåderar! Stämningen avslutas på topp när vi tar farväl av Herr Felix och hans personal för att åka vidare mot nya möten och upplevelser i Accra. Vad som hände då beskriver vi i nästa blogg.

Johanna Blomgren och Malin Grahn
Ghanabloggen, Ghanaprojektet, Internationella rådet Svenska Barnmorskeförbundet

__________________________________________________________

För mer information om projektet kontakta Malin Bogren, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet och ordförande i Internationella rådet.

__________________________________________________________

Med projektmedel från Union to Union, medverkar Svenska Barnmorskeförbundet, genom det internationella rådet, till att stärka barnmorskeförbundet i Ghana (GRMA).

Projektets mål är att stärka systerförbundet i Ghana organisatoriskt så att det kan fungera på ett effektivt sätt som fack- och professionsförbund. För svensk del innebär samarbetet en möjlighet att använda de erfarenheter och kompetens som svenska barnmorskor har samt att inspirera kollegor att engagera sig internationellt.

__________________________________________________________________________

Ghanas barnmorskeförbund är en partipolitiskt obunden självständig organisation. Förbundet grundades år 1935 och ombildades till ett fackförbund 2019. GRMA har tio lokalföreningar som representerar landets 6000 barnmorskor. Förbundet är liksom Svenska Barnmorskeförbundet medlemsorganisation i International Confederation of Midwives (ICM), den globala organisationen för världens barnmorskor.
____________________________________________________________________________

Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som samordnar LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet. Genom Union to Union stöttar de svenska förbunden ett hundratal projekt i drygt nittio länder. Det innebär stöd till fack över hela världen.
I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

____________________________________________________________________________