Svenska Barnmorskeförbundets styrelse barnmorskorna Helén Bengtsson, Ewa Elvin, Eva Nordlund, Therese Lindberg, Charlotte Elvander, Louise Lundborg, Malin Bogren och Erica Solheim. På bilden saknas Li Thies-Lagergren.

Fulltalig styrelse på plats

Den 23 maj samlades Svenska Barnmorskeförbundet för att välja styrelse och fatta beslut om inriktningen för kommande verksamhetsperiod.

Förbundsstämman hölls i Stockholm och på plats fanns ombud från landets alla  lokalföreningar. Verksamhetsplanen är nu antagen och en fulltalig förbundsstyrelse är på plats. Ny som styrelseledamot är barnmorskan Helén Bengtsson från Kronoberg.

Eva Nordlund omvaldes som förbundsordförande för ytterligare en mandatperiod på fyra år.

___________________________________________________________

Mer om förbundsstyrelsen och Svenska Barnmorskeförbundet.