Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens 2022.
Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens 2022.
Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens 2022.

Fullsatt på årets chefskonferens!

Den 15-16 mars samlades över 100 chefsbarnmorskor från hela landet för att delta på Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens.

Förra gången alla chefer kunde samlas för gemensam konferens var innan pandemin, den här gången var intresset extra stort och det blev fullsatt! Programmet lockade chefer från både sluten och öppen vård inom barnmorskors verksamhetsområden. Dag två fick också alla deltagare vara med om en särskild presentation av barnmorskan Malin Edqvist vars forskning, The oneplus trial, om effekten av att vara två barnmorskor vid utdrivningsskedet, publicerades som artikel i tidskriften The Lancet: The effect of two midwives during the second stage of labour to reduce severe perineal trauma (Oneplus): a multicentre, randomised controlled trial in Sweden.

___________________________________________________________

Program CHEFSKONFERENS 2022 15–16 MARS
Svenska Barnmorskeförbundet En del av SRAT

Delat ledarskap och ansvar Britta Wernolf · Leg barnmorska, verksamhetschef omvårdnad BB Stockholm Maria Henricson Ek · Leg barnmorska, verksamhetschef omvårdnadsområde Graviditet och förlossning Karolinska Universitetssjukhuset

Ny i yrket – Från utbildning till arbetsliv – vägar till en framgångsrik introduktion Hur kan övergången mellan utbildning och arbetsliv inom vården förbättras? Finns det särskilt lyckade insatser för att introducera nya medarbetare och på så sätt förebygga stressrelaterad ohälsa? Petter Gustavsson · Professor i psykologi Karolinska Institutet

Universitetsbarnmorskor vad är det? Universitetsbarnmorskor – hur jobbar de? Att knyta an forskning till klinisk verksamhet Hanna Sahlin Ulfsdottir och Malin Edqvist · Universitetsbarnmorskor Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner Karolinska Universitetssjukhuset, PhD

Etiska rådets kamratstöd Elena Bräne · Leg barnmorska, ledamot Svenska Barnmorskeförbundets Etiska

Barnmorskors organisatoriska & psykosociala arbetssituation Malin Hansson · Leg barnmorska, PhD Göteborgs universitet

Hållbart medarbetarskap, hållbart ledarskap – Hur når vi dit? Anna Hörsne-Malmborg · Leg barnmorska, enhetschef förlossning/BB och gynavdelning Region Gotland

Barnmorskans Etik Marie Oscarsson · Leg barnmorska, professor, en av författarna till boken Etik för barnmorskor

The oneplus trial – Effekten av två barnmorskor i utdrivningsskedet för att förebygga förlossningsbristningar. Resultat och implikationer för vård. Malin Edqvist · Universitetsbarnmorska Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner Karolinska Universitetssjukhuset, PhD

Att bygga kapacitet och hållbarhet i vardagen genom kontroll av din produktion och tillgänglighet Lina Johannesson · Leg barnmorska, enhetschef och verksamhetsutvecklare på Kvinnohälsovården, Region Jönköpings län

En födande – en barnmorska i praktiken Erfarenheter av one to one care vid förlossning Marie Ekborn · Leg barnmorska, projekt Min Barnmorska Karolinska Huddinge

Nya kunskapsstöd och annat på gång från Socialstyrelsen Susanne Åhlund · Leg barnmorska, PhD, utredare Socialstyrelsen, Inga-Maj Andersson Leg. barnmorska, PhD, utredare  Socialstyrelsen

Upptäcka våld i nära relationer – är det barnmorskans uppgift? Ny forskning från barnmorskemottagningar Stockholm Mia Barimani · professor Linköpings universitet, Ragnhild Eikemo · Doktorand Karolinska Institutet

Aktiv fas under födsel Louise Lundborg · Leg barnmorska, doktorand Karolinska Institutet, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet Katarina Remaeus · Specialistläkare BB Stockholm, PhD, representant SFOG

____________________________________________________________________________