Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens 2018.
Anna Nergård och Åsa Wahlberg på Svenska Barnmorskeförbundets chefskonferens 2018
Barnmorskorna Jane Fogelström och Susanne Åhlund Svenska Barnmorskeförbundets kansli och styrelse.

Chefen är viktig för ett hållbart arbetsliv

Nya vårdmodeller, personcentrerat arbetssätt och chefsrollen var några punkter på Svenska Barnmorskeförbundets årliga chefskonferens i november 2018. De drygt 60 deltagarna fick också insikt i hur svåra obstetriska händelser påverkar personalen och vikten av kollegialt stöd för att orka jobba vidare.

Temat för 2018 års konferens var ”Ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare – från student till pensionär”. Att alla verksamheter behöver tydliga och realistiska mål var ett viktigt budskap. Chefens dagliga utmaning handlar många gånger om att hålla målen levande, inte drunkna i ”akuta” vardagsbekymmer och vara uppmärksam när det gäller den psykosociala arbetsmiljön. Att rekrytera barnmorskor samt behålla medarbetare och kompetensen inom verksamheten är en tuff utmaning.

Konferensens innehåll i korthet

  • Chefens positiva attityd. När vårdmodellerna CaseLoad och One to One Care infördes på Huddinge respektive Solna var chefernas positiva attityd en viktig förutsättning.
  • Primärvård och folkhälsa. Regeringens utredning Samordnad utveckling för god och nära vård vill flytta fokus till primärvården vars uppgift är att ”bygga hälsa i befolkningen”. Kontinuitet och varaktiga relationer nära människor är viktiga delar i detta arbete. Enligt Svenska Barnmorskeförbundet bör utredningen lyfta att barnmorskor bistår kvinnan under hela hennes liv.
  • Nöjda ”kunder” trots över dubbelt så många förlossningar. Förlossningen i Södertälje har på tre år ökat antalet förlossningar med 60 procent. Det har bland annat inneburit att antalet medarbetare har fördubblats. Utvärderingar visar hög kundnöjdhet och färre bristningar. Kliniken har också startat ett projekt för utlandsfödda kvinnor.
  • The second victim behöver stöd. Barnmorskor och obstetriker lämnar sina yrken på grund av stress som är relaterad till svåra händelser. Kamratstöd är viktigt för att undvika detta. Vid en arbetsplats i USA har några kollegor utsetts till särskilda kamratstödjare med uppdrag att värna om banden till varandra.
  • Chefer måste leva som de lär. Att arbeta personcentrerat är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela organisationen. Som chef är det viktigt att ”leva som du lär” genom att skapa bättre psykosocial arbetsmiljö och se och dra nytta av varje medarbetares resurser.
  • Nytt nätverk för chefsbarnmorskor? Svenska Barnmorskeförbundet är från och med den 1 januari 2019 en självständig facklig professionsförening inom fackförbundet SRAT. Kanske får vi inom en snar framtid se ett nätverk för chefsbarnmorskor inom Svenska Barnmorskeförbundet – SRAT.

___________________________________________________________

På plats under bägge dagarna fanns Svenska Barnmorskeförbundets styrelseledamöter
Erica Solheim och Susanne Åhlund och konferensansvarig Jane Fogelström från kansliet.
Kontakta Svenska Barnmorskeförbundets kansli för mer information om kommande konferenser.
Planerade konferenser annonseras i Kalendarium på www.barnmorskeforbundet.se.

___________________________________________________________