Barnmorskan Eva Nordlund

Full fart framåt så vi blir riktigt många

Snart ombildar vi Svenska Barnmorskeförbundet och blir en del av SRAT inom Saco. Beslutet fattades i demokratisk ordning av våra 25 lokalföreningar den 14 november 2018. Stadgar är antagna och budget beslutad.

Nu pågår arbetet med att få barnmorskor att förstå att det händer, att det inte är så omöjligt och katastrofalt som Vårdförbundet vill påstå. Tvärtom! För varje dag blir övertygelsen allt starkare om att detta kan bli riktigt bra och utvecklande för barnmorskekåren.

Jag ser stora möjligheter i att kunna sikta in oss på specifika barnmorskegrupper med särskilda behov till exempel på ungdomsmottagningar, barnmorskor inom privat verksamhet, IVF eller ultraljudsbarnmorskor. Som professionsorgansiation kommer vi alltid att vara specifikt kunniga på hela barnmorskans arbetsfält. Vårt första mål är att, tillsammans med SRAT, säkra de arbetstidsavtal och andra villkor som redan finns. Sedan siktar vi framåt.

Mer information och svar på osanningar som cirkulerat.


Bli medlem
För varje anmälan om inträde till Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT bygger vi det nya. Tillsammans kartlägger var alla barnmorskor finns och planerar för var vi behöver skriva lokala avtal med arbetsgivarna för att alla ska känna sig trygga.

Svenska Barnmorskeförbundets lokalföreningar funderar för fullt på hur styrelsen kommer att se ut efter årsskiftet och på vilka barnmorskor som kan vara intresserade av att vara förtroendevalda i den lokala organisationen. Hör av dig till din lokalförening om du vill engagera dig fackligt. Du kan också höra av dig till oss i styrelsen så hjälper vi dig vidare. Barnmorskor är engagerade och många har redan visat intresse.

Barnmorskans röst

Svenska Barnmorskeförbundet kommer att göra sin röst hörd i den demokratiska struktur som finns inom SRAT och Saco. SRAT har kollektivavtal men centrala avtal kan alltid förbättras med tillägg av lokala avtal. SRAT har redan börjat detta arbete. Arbetsgivarna har inget intresse av att ställa barnmorskor mot varandra utan vill ha lugn och ro på arbetsplatserna.

Våga hoppa! Ju snabbare vi blir fler, desto starkare blir vi. Många medlemmar betyder inflytande på alla nivåer där barnmorskor ska och vill vara.

Välkommen in i det nya Svenska Barnmorskeförbundet – från och med den 1 januari 2019 en del av SRAT.

___________________________________________________________

Mer information om att bli medlem i Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT.

___________________________________________________________