Barnmorskan Louise Lundborg. LCG-SE och PICRINO - en svensk nationell förlossningsstudie.

Förlossningsprogress och nya Labour Care Guide (LCG-SE)

Ska er klinik vara med i PICRINO – en nationell förlossningsstudie?  Forskning och unik möjlighet att pröva ett sätt att stödja det normala födandet och mäta effekten av kontinuerligt stöd.

WHO lanserade 2020 en ersättare till Partogrammet, Labour Care Guide. Bakgrunden till att man ska ersätta Partogrammet är att man under de senaste åren gjort mycket forskning som visar att användandet av partogrammet och action/alert line har brister när det gäller att identifiera normal och onormal förlossningsprogress. I korthet så har vi med den forskning jag och andra genomfört sett att Partogrammet saknar de egenskaper som behövs för att individualisera förlossningsprogress och dessutom så har det lett till onödiga interventioner under förlossningarna.

PICRINO – en förlossningsstudie som ska utvärdera effekten av kontinuerligt stöd av barnmorska.

Labour Care Guide (LCG-SE) i svensk förlossningsvård

Labour Care Guide har ännu ej testats i svensk förlossningsvård, och nu startar en studie en så kallad RCT för att utvärdera om detta nya verktyg kan ha positiva effekter för födande och barn i vår kontext. Förhoppningen är att kunna minska antalet onödiga interventioner med bättre mor och barnutfall. En spännande del med denna studie är att effekten av kontinuerligt stöd av barnmorska givet under den aktiva fasen kommer att utvärderas specifikt, något som ej gjorts tidigare inom ramen för en RCT.

Fråga era chefer! Ta gärna upp och diskutera om er klinik ska delta i PICRINO. Hör av er! Fler förlossningskliniker är välkomna att delta i studien.

För att kunna se om Labour Care Guide kan ha den stödjande effekt på både mors upplevelse och förlossningsutfall behöver vi nu få med oss så många kliniker som möjligt i denna RCT. Men som alltid så är det trångt om tid och utrymmet när man ska komma åt och testa nya metoder, och här behöver vi hjälpas åt för att få klinikerna att ställa upp och testa detta. Fråga era chefer, ta gärna upp och diskutera om ni ska delta. Till skillnad mot en hel del andra studier så är tanken med denna studie att vi kan minska interventioner och stödja det fysiologiska födandet, väldigt mycket det som vi barnmorskor förordar genom vår profession.

Behöver ni mer information om PICRINO?

Det finns möjligheter att bestämma sig inom de närmaste månaderna. Har ni fler frågor eller vill att vi deltar på ett avdelningsmöte på er klinik så är ni välkomna att höra av er till mig eller någon av de andra som arbetar med studien.

Ta chansen, detta är en unik möjlighet att pröva ett sätt att stödja det normala födandet och mäta effekten av kontinuerligt stöd.

Kontakt:

Louise.lundborg@ki.se

Marie.blomberg@liu.se

Anna.ramo.isgren@regionostergotland.se