Barnmorskan Louise Lundborg vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

PICRINO – en svensk förlossningsstudie

WHO har satt samman aktuell kunskap om bland annat öppningsgrad då den aktiva förlossningen startar, hur förlossningen progredierar, indikation för oxytocin och stöd under förlossningen i en Labour Care Guide (LCG). Nu är Sverige på gång att införa och utvärdera LCG.

En svensk version av LCG ska införas och utvärderas. Det kommer att ske via studien PICRINO – Can the use of a next generation Partograph based on WHO’s latest Intrapartum Care Recommendations Improve Neonatal Outcomes?

Forskargruppen är såklart också intresserade av hur LCG påverkar förlossningssätt, obstetriska komplikationer, kvinnan och partnerns förlossningsupplevelse och hälsoekonomi och menar att det finns fördelar med att utvärdera LCG systematiskt i en nationell studie. Det tycker också Vetenskapsrådet. Studien har fått forskningsanslag och professor överläkare Marie Blomberg i Linköping är ansvarig för PICRINO.

Barnmorskan Louise Lundborg som varit delaktig i arbetet med att ta fram ny definition och kriterier för aktiv fas vid spontan förlossning, och snart disputerar med doktorsavhandlingen Safe Labor – som utvärderar just förlossningstid, aktiv fas och partogrammet – ingår i styrgruppen.

Hallå där Louise Lundborg: vad kommer din roll att vara?

Jag ingår i styrgruppen för PICRINO. Att delta i en styrgrupp innebär att man bidrar med den kunskap man har både ur ett kliniskt men också vetenskapligt perspektiv. Labour care guide är ett koncept som kommer översättas till en svensk kontext för de professioner som ska dokumentera förlossningens framskridande under studiens genomförande. Det är viktigt att göra ett bra förarbete när vi gör denna utformning så att studien inte innebär extra arbete eller försämring för de som arbetar dagligen inom förlossningsvården och här är vi flera i styrgruppen som hjälps åt.

Vad är det för slags studie?

Den studiedesign vi valt kallas stepped-wedge cluster randomiserad studie, vilket innebär att varje klinik vid en given tidpunkt byter partogrammet/nuvarande riktlinjer och istället arbetar med LCG för alla kvinnor i aktiv fas. All utbildning på kliniken kommer då tillsammans med studien. Data för utvärderingen av LCG kommer vi att hämta från våra kvalitetsregister.

Vilka förlossningskliniker kan vara med?

Vi i styrgruppen vet att många i vårt avlånga land är sugna på förändringar i förlossningsvården och vill införa eller redan har infört delar av LCG. Men för er som går och funderar på hur det skulle gå till, vänta på inbjudan att vara med i PICRINO så kan vi tillsammans göra en solid vetenskaplig utvärdering. Om ni ändrat kriterier för när aktiv fas börjar kan ni vara med.

När startar det?

Vi jobbar nu med alla förberedelser och hoppas på studiestart under 2023.
Inbjudan kommer att gå ut till alla Sveriges 46 förlossningskliniker.

Vem kan ge mer information om PICRINO?

Kontakta PICRINOs styrgrupp professor överläkare Marie Blomberg i Linköping.

En sista fråga, när disputerar du?

Fredagen den 13 maj klockan 9. Disputationen kommer vara på KI i Stockholm, men det kommer även finnas en länk publicerad i kalendern denna dag för att kunna följa disputationen på Zoom. Avhandlingen i sin helhet kommer att finnas tillgänglig för nedladdning efter spikningen i slutet på april. Det går även att mejla mig efter disputationen om man vill ha en egen bok.
Om man inte är van att lyssna på disputationer tror jag man kan ge det en chans, Stine Bernitz som är opponent och barnmorska i Norge är en mycket meriterad forskare som säkerligen kommer att göra en väldigt intressant föredragning om förlossningsprogress och partogrammet i samband med disputationen.

Och nej, på eventuellt uppföljande fråga om valet av datum fredag den 13e, jag är ej vidskepligt lagd.

___________________________________________________________

Louise Lundborg kommande disputation 13 maj 2022 Karolinska universitetssjukhuset Solna: Safe Labor-reappraisal of labor duration and clinical management for improved maternal and infant outcome.

Läs Doktoranddagboken med Louise Lundborg här på BARNMORSKAN BLOGGAR.

Louise Lundborg är vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________

Mer om PICRINO och professor överläkare Marie Blomberg i Linköping.

___________________________________________________________

WHO Labour care guide: user’s manual

___________________________________________________________