Barnmorskan Eva Nordlund

Förbered dig för ett historiskt beslut

Förbered dig för att fatta ett beslut i höst eller vinter. Kanske kommer vi alla att bli delaktiga i ett historiskt beslut där Svenska Barnmorskeförbundet förändrar förutsättningarna och stärker barnmorskans roll i samhället.

Nu har vi i förbundsstyrelsen träffat alla lokalföreningar i Sverige utom två, Älvsborgs och Södermanlands lokalförening. Det är bra. Det är fantastiskt och det är absolut nödvändigt att diskutera högt och lågt, nu när vi barnmorskor står inför det stora beslutet om vi ska gå samman med fackförbundet SRAT och bli självständiga som fackförening.

Jag ser oss som självständiga eftersom vi skulle få en helt annan roll i fackförbundet SRAT. SRAT har en uttalad idé om att yrkesförbunden ska hantera sina egna frågor.

Jag ser oss som självständiga eftersom vi skulle få en helt annan roll i fackförbundet SRAT. SRAT har en uttalad idé om att yrkesförbunden ska hantera sina egna frågor. Det betyder i klartext att Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella organisationen för barnmorskor och ger i uppdrag till SRAT vilka fackliga frågor som ska drivas. Självklart i tätt samarbete, men med ett samgående kan vi öka vår självständighet samtidigt som vi stärker våra professionsfrågor genom ett tydligt starkt fackligt mandat.

Det är vi i Barnmorskeförbundet som har kunskapen om barnmorskans område.

I juni får alla medlemmar ett brev från oss i förbundsstyrelsen med information. Mer information kommer också på Barnmorskeförbundets hemsida Aktuellt.  Läs noga och fundera! Fundera också på information ni får från andra håll. Det är ingen nyhet att Vårdförbundet inte tänker ”släppa” barnmorskorna och det gör självklart att informationen ibland kan bli därefter.

När vi barnmorskor tillsammans ska fatta det här beslutet vid den extra förbundsstämma, kanske redan i mitten av november, är det viktigt att förbundets medlemmar gör ett informerat val så långt det är möjligt. Det kommer inte att finnas svar på varje fråga.

En organisation där vi barnmorskor arbetar tillsammans kring våra egna barnmorskefrågor.

Det kommer inte heller att bli några drastiska förbättringar första året om vi bildar fackförbund, men med tålamod och hårt arbete kommer vi att tillsammans skapa en ny organisation. En organisation där vi barnmorskor arbetar tillsammans kring våra egna barnmorskefrågor. Där vi själva hanterar vår ”lönepott” och inte behöver dela med oss mer än till andra yrkesgrupper inom SRAT som befinner sig på vår arbetsplats.

Varje lokalföreningsordförande kommer, tillsammans med en styrelsemedlem, till förbundsstämman och säger ja eller nej. Det betyder att de här två personerna representerar alla barnmorskor som är medlemmar i Svenska Barnmorskeförbundet på den orten. I Stockholm gäller det cirka 1300 medlemmar. Det är därför viktigt att komma på lokalföreningens möten och att delta i möten på andra ställen dit lokalföreningen kommer för diskussion.

Läs Jordemodern, läs på hemsidan barnmorskeforbundet.se och ta del av de mail och brev som vi skickar till er – Barnmorskeförbundets alla medlemmar.

Ny medlemsenkät i augusti

Svara på enkäten som vi skickar ut en gång till i augusti. Den är viktig för oss i förbundsstyrelsen – och för SRAT – eftersom den ger en signal om hur vi ska jobba vidare fram till förbundsstämman. Jag tjatar igen; uppdatera din mailadress i medlemsregistret. Kontakta kansliet om du behöver hjälp.

Vi behöver hålla ihop som kår

Även detta år blir det sommar och barnmorskor behöver semester. Det måste snart bli en förändring för att vi ska hålla ett helt yrkesliv. Själv ska jag jobba inom förlossningsvården i Stockholm och sannolikt bli ännu mer övertygad om att vi behöver finna nya vägar för att göra vår röst hörd. Vi behöver hålla ihop som kår.
Det är vi i Barnmorskeförbundet som har kunskapen om barnmorskans område.

___________________________________________________________

Läs mer om SRAT i Jordemodern Juni 2018 Tema Fackförbundsutredning.

Frågor & svar om fackförbund – Svenska Barnmorskeförbundet.

___________________________________________________________