Barnmorskan Eva Nordlund ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Ordförande har ordet: Fler barnmorskor i förlossningsvården för en trygg och säker förlossningsvård

TACK från Svenska Barnmorskeförbundet och alla barnmorskor! Nu har allvaret i situationen äntligen nått fram!

Regeringen meddelade idag att Socialstyrelsen får i uppdrag att föreslå insatser som krävs för att fler barnmorskor ska vilja arbeta i förlossningsvården, samt insatser för att säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor. Socialstyrelsen får även i uppdrag att fördjupa kunskapen om olika arbetssätt i förlossningsvården för att bidra till bättre vård, till exempel en barnmorska per födande. Att Regeringen nu tydligt pekar ut att barnmorskor är oumbärliga för en trygg och säker förlossningsvård och samtidigt vill förbättra hälso- och sjukvården med fokus på kvinnors sexuella och reproduktiv hälsa är mer än välkommet!

Det är tyvärr inte bara 25 barnmorskor som sagt upp sig på Danderyds sjukhus. Det är många hundra barnmorskor i hela Sverige som har sagt upp sig och lämnat yrket, tagit paus, lämnat Sverige för att arbeta under bättre arbetsvillkor och inte minst betydligt bättre löner i Norge, eller bara väntar på bättre arbetsvillkor. Det handlar om stora bemanningsproblem i storstäderna, i glesbygden, på små och stora sjukhus, på barnmorskemottagningar, på förlossningsklinikerna och inom gynekologin.

Det är dags för Sverige att bestämma sig för om den legitimerade barnmorskan ska fortsätta att  vara en oumbärlig kompetens för folkhälsan. Finnas för alla kvinnor som är gravida och föder barn, för ungdomar, abortvård och preventivmedelsrådgivning, och den gynekologiska vården där kvinnor kämpar med besvärliga smärttillstånd, förlossningsskador, inkontinens och mycket mer.

Oavsett samhällen som förändras, pandemier eller andra katastrofer så finns barnmorskor där med sin kunskap. Den utbildade barnmorskan var den avgörande faktorn när mödradödligheten halverades i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Barnmorskor var billig arbetskraft som kunde vara på plats i varje socken, de kunde sin förlossningskonst och hade ny kunskap om hygien, de kunde dessutom använda förlossningsinstrument för att lösa en svår förlossning. Det tog lång tid att bygga upp den unika mödra- och förlossningsvård som finns i Sverige.

Kompetens, stort engagemang och en vilja att hjälpa och trygga; det är drivkraften för barnmorskor som ständigt gör avkall på sin egen hälsa och subventionerar en dålig arbetsmiljö genom att arbeta deltid (cirka 50 procent av alla barnmorskor).
Svenska Barnmorskeförbundets bedömning av läget är att det nu har nått en gräns, arbetsmiljön måste förbättras tillsammans med en utveckling av vården.

Det är därför hög tid att Socialstyrelsen och Nationella Vårdkompetensområdet nu ska utreda barnmorskebristen, behovet av fler utbildningsplatser och att det behövs förstärkta insatser för kvinnors hälsa. Det krävs tillförlitlig statistik som visar hur stor den faktiska bristen på barnmorskor är i förhållande till god och patientsäker mödra- och förlossningsvård – och övrig hälso- och sjukvård där barnmorskans kompetens behövs. Hur många nya och erfarna barnmorskor lämnar yrket och varför, var arbetar de istället? Det behövs också en översyn av hela barnmorskeutbildningen för att utveckla en tidsenlig utbildning som motsvarar Sveriges behov och som kan ge oss trygga nya barnmorskor som stannar i yrket.

Eva Nordlund
Ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Publicerad 17 februari 2022: Regeringen vill förbättra förlossningsvården och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor

Förlossningsvården ska vara trygg och bra för alla födande men också för personalen som arbetar där. Arbetsmiljön i förlossningsvården behöver bli bättre och barnmorskorna behöver få fler kollegor. De uppdrag som regeringen nu ger till Socialstyrelsen ska bidra till bättre arbetsmiljö och en bättre förlossningsvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Regeringen vill genomföra insatser för en förbättrad förlossningsvård och säkra den framtida kompetensförsörjningen av barnmorskor samt förstärka insatser för kvinnors hälsa.
Regeringen har därför gett två nya uppdrag till Socialstyrelsen.

Uppdragen ska delredovisas till Socialdepartementet under 2022 och slutredovisas under 2023 enligt vad som framgår av de olika uppdragen.

__________________________________________________________