Fackligt förtroendevald barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet SRAT

Fackligt förtroendevald barnmorska

Svenska Barnmorskeförbundet är en del av SRAT, ett fackförbund inom Saco. Mycket av det fackliga arbetet bedrivs idag lokalt på arbetsplatsen av våra fackligt förtroendevalda barnmorskor.

Svenska Barnmorskeförbundet är anslutet till SRAT, ett fackförbund inom Saco.
SRAT är partipolitiskt obundet men tvekar inte att ta ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad eller utbildning. SRAT står vid medlemmarnas sida och ger stöd och råd när det behövs. Mycket av det fackliga arbetet bedrivs idag lokalt på arbetsplatsen av våra fackligt förtroendevalda barnmorskor.

Helt ny i mitt uppdrag. Otroligt spännande och utmanade och väldigt lärorikt!

Svenska Barnmorskeförbundet är en partipolitiskt obunden professionell sammanslutning av legitimerade barnmorskor och studerande till barnmorskor. Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling samt kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområden med fokus på reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Svenska Barnmorskeförbundet – en del av SRAT
Läs vår rapport om barnmorskors arbetsmiljö, kompetensutveckling och semestersituation ”Kvinnohälsa är för lågt prioriterat politiskt”  maj 2022.

Mer info på barnmorskeforbundet.se och srat.se
Bli medlem du också!

___________________________________________________________

Maktlistan 2022 Dagens Medicin
Plats 11-50 på vårdens maktlista 2022
nr 38: Eva Nordlund , ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________