Barnmorskan Eva Nordlund

Ett historiskt år har börjat

Oavsett om vi barnmorskor beslutar oss för att bilda ett barnmorskefackförbund som tar hand om barnmorskor utifrån en helhet – eller att vi kommer fram till motsatsen – så har en rörelse startat.

I den första webbenkäten som skickades till er medlemmar svarade cirka 70 procent klart ja till att bilda eget fackförbund. Samtidigt ville 23 procent veta mer innan de bestämmer sig. Det var tydliga besked och motiverar oss att arbeta intensivt för att kartlägga vad som behöver göras. Tack för att ni tagit er tid att svara!

Under våren reser vi i styrelsen runt till alla lokalföreningar för att diskutera och informera om vad det skulle innebära att bilda ett fackförbund. Ett viktigt syfte med träffarna är att ta reda på vilka frågor ni ser som viktiga och vad som är specifikt just där ni bor. Den informationen ger oss möjlighet att förstå vilka behov som finns och hur en framtida organisation skulle kunna se ut. Det är viktigt att såväl barnmorskan som lever och arbetar på landsbygden, i glesbygden eller i en storstadsregion, känner sig trygg med ett barnmorskefackförbund och kan få den hjälp hon behöver, både professionellt och fackligt.

Svenska Barnmorskeförbundet utreder möjligheten att bilda ett eget fackförbund och har tagit kontakt med förbundet Akademiker i samhällsbärande professioner (SRAT). Det har vi gjort eftersom SRAT har en stark facklig identitet och kollektivavtalsrätt inom både landsting och privat sektor. De har också en öppenhet för den mångfald som finns inom den organisationen. SRAT tillhör SACO där en mängd akademiker finns. Barnmorskor skulle passa väl in i det sammanhanget och kunna ingå i de nätverk som finns.

Varför gör vi det här?
Jo, vi gör det för att vi tror att vi kan komma längre med de frågor som vi redan kan – professionsfrågorna.

I dag är barnmorskor en mindre grupp inom Vårdförbundets stora kollektiv. I en mindre organisation med SRAT:s konstruktion kan vi barnmorskor fortsatt driva våra frågor och särintressen. Som barnmorskefackförbund inom SRAT skulle vi behålla vår identitet och självständighet i yrkesfrågor samtidigt som medlemmarna får den traditionella fackliga servicen i form av till exempel försäkringar, förhandlare, förbundsjurist, coachning och strejkkassa. Arbetsgivare har att hantera en betydligt mindre grupp – legitimerade barnmorskor – när det kommer till lönesättning och att förbättra arbetsvillkoren.

Det här kan bli riktigt bra för oss barnmorskor, men det krävs att vi blir många i det nya förbundet. Blir vi många ger det oss en stark position och fortsatt starkt inflytande i professionsfrågorna.

Oavsett vilken väg vi väljer att gå är vi övertygade om att vår kompetens som barnmorskor behöver bli mer tydligt kopplad till både arbetsvillkor, löner och utveckling av yrket. Barnmorskor är en stark och eftertraktad grupp i samhället och nu är det dags att ”göra verkstad” med all den professionella kunskap som finns i förbundet.

Hör gärna av dig med dina frågor!
Håll utkik efter mer information och nyheter på hemsidan och här på Barnmorskan.

En profession – en organisation.

___________________________________________________________
WEBBENKÄT TILL ALLA MEDLEMMAR
Svenska Barnmorskeförbundet utreder frågan om att bilda fackförbund
Enkäten finns att besvara via länk på hemsidan AKTUELLT (2018-01-31)
www.barnmorskeforbundet.se