Barnmorskan Catharina Zätterström på den nordiska barnmorskekonferensen i Norge.

Ett barnmorskeliv

När en kommer till vägs ände så kommer tankarna – vad är det som har format ens barnmorskeliv? Efter 42 år så börjar en fundera; tro mig. Är det slumpen? Karriärsambitioner? Eller vad är det?

Jag har haft så fantastiskt roligt under mina yrkesverksamma år som barnmorska och aldrig ångrat mitt yrkesval en enda dag.

Jag tror mig förstå vad som har påverkat den inriktning mitt yrkesliv tog.
1973 gjorde jag praktik på Gyn på Allmänna BB i Stockholm under termin tre på sjuksköterskeutbildningen och jag såg hur abortsökande kvinnor bemöttes. Det väckte starka känslor; så borde inga kvinnor behandlas. Sedan kom abortlagen 1974 och jag tänkte att nu är det över. Nu är det kvinnans val och ingen har rätt att ifrågasätta hennes beslut. Men riktigt så enkelt har det inte blivit.

Efter de första 15 åren, främst på obstetriksidan, började jag 1994 arbeta på Sesam på Karolinska sjukhuset i Solna. Sesam var en tvärprofessionell mottagning med barnmorskor, gynekologer, venereologer, kuratorer och undersköterskor som arbetade med patienter som sökte abort, preventivmedelsrådgivning, STI-testning och/eller för sexuella problem. Det var en spännande tid; några läkare bland annat Marc Bygdeman och Kristina Gemzell tog tillsammans med franska forskare fram metoden för att göra abort på farmakologisk väg (medicinsk abort).

Jag insåg vad vår profession – barnmorskan – kan betyda för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett globalt perspektiv.

År 2001 fick jag åka på en mindre konferens i Sydafrika om ”taskshifting” inom abortvården där en läkare och en barnmorska från cirka tio länder deltog. Det var verkligen en ögonöppnare! Jag insåg då vad vår profession – barnmorskan – kan betyda för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett globalt perspektiv.

Vi försökte redan i slutet av 1990-talet att få  utbilda barnmorskor i Sverige att göra ultraljud för att datera tidiga graviditeter med mötte ett hårdnackat motstånd.
På Huddinge sjukhus var det ont om gynekologer inom abortvården och några läkare drev frågan om utbildning för barnmorskor. Barnmorskorna Pia Karlsson och Annelie Johansson fick ultraljudsutbildning lokalt och gjorde 200 ultraljud under handledning innan de fick handlägga friska kvinnors tidiga medicinska aborter självständigt. Det var en milstolpe. Men det spreds i hela landet först efter gynekolog Helena Kopp-Kallners studie där hon jämförde 1000 kvinnor som handlades av läkare med samma antal som handlades av barnmorskor; ingen skillnad i utfall. Kvinnorna var nöjda med båda vårdgivarna men skulle föredra en barnmorska om de behövde göra en abort igen.

Jag har haft så fantastiskt roligt under mina yrkesverksamma år som barnmorska och aldrig ångrat mitt yrkesval en enda dag.

Mellan 2006-2015 var jag ledamot i Svenska Barnmorskeförbundets styrelse varav sex år som vice ordförande. Det var ett privilegium att få vara med och påverka utvecklingen inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Jag hade också förmånen att få delta i några internationella barnmorskekonferenser.

Många möten kan och måste idag ersättas av digitala former men jag tror att upplevelsen av att lyssna på och möta och tala med barnmorskekollegor från andra länder ger impulser och funderingar över egna arbetsformer på ett unikt sätt.

Jag har förstås arbetat med andra saker, bland annat 16 år som samordningsbarnmorska för barnmorskemottagningar i region Stockholm.  De sista åren har det främst varit vård för kvinnor efter barnafödande, postnatalperioden, som jag har engagerat mig i.

Abortfrågan är som sagt alltid aktuell och behöver alltid försvaras både internationellt och nationellt. Svenska Barnmorskeförbundets samarbete med Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi (SFOG) i just denna fråga har varit ovärderligt. Att professionerna är överens ger oss alla en styrka.

EU-domstolens avslag (2020) gällande två svenska barnmorskors begäran om att få sitt fall prövat gällde rätten till samvetsklausul för att slippa delta i någon form av abortvård.  En av dem kunde inte heller tänka sig att sätta in spiraler och dela ut postcoital antikonception. I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Svenska Barnmorskeförbundet 2018) framgår tydligt att både preventivmedelsrådgivning och abortvård ingår i barnmorskans kompetensområde och yrkesutövning.  Att utbilda sig till barnmorska är ett val. Ett bra val.

Barnmorska är ett roligt yrke!

Catharina Zätterström
Pensionerad barnmorska
Stockholm

___________________________________________________________

Barnmorskan Catharina Zätterström är fortsatt ledamot i Etiska rådet.
Catharina Zätterström har varit drivande i att arrangera Svenska Barnmorskeförbundets temadagar om abort.

___________________________________________________________