Etikett “Svenska Barnmorskeförbundets strategier 2023-2024”

Svenska Barnmorskeförbundets strategiska arbete
Barnmorskeförbundet

Svenska Barnmorskeförbundets strategiska arbete

Svenska Barnmorskeförbundets strategiska arbete för 2024 tar avstamp i flera särskilt viktiga områden. Vi har…