Etikett “regeringsuppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor”

Fråga alla gravida om könsstympning
Hallå där...

Fråga alla gravida om könsstympning

Socialstyrelsen har tagit fram nya kunskapsstöd om kvinnlig könsstympning. Ett riktar sig speciellt till mödrahälsovårdens…