Barnmorskan Louise Lundborg

Doktoranddagboken: del 3

Följ doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver en barnmorskas resa från klinisk barnmorska och projektledare in i forskningsvärlden.

Louise Lundborg
Ålder 44
Blev barnmorska år 2007
Arbetat med: Framför allt förlossning, men även mödravård och projektledning.

Februari 5

Möte på Kep, det är så platsen jag jobbar på heter. Clinical Epidemiology Unit, KI. Inte helt lätt att skriva, eller uttala. Är i slutförandefasen på både min doktorandansökan och ansökan till forskarskolan. Det är mycket småändringar i slutet. Jag har haft en förställning om att det är lätt att ansöka men svårt att forska, men på ett gemensamt möte i forskargruppen påmindes jag om att allt faktiskt handlar om pengar. Man måste skriva ansökningar för att få pengar att forska för, och den typen av ansökningar är väldigt genomarbetade. I detalj. Jag hade nog inte förstått hur mycket tid som går åt för ansökningar inom forskning…

Februari 10

Lunchmöte. Vi pratar om halvtidsseminariet som min forskargruppkollega Katarina ska ha. Hon har små detaljer i sina analyser som hon behöver förklara och tar hjälp av gruppen. Jag har svårt att hänga med i resonemanget, som handlar om statistik, och det känns ovant efter att ha varit kunnig inom det mesta i yrket under ganska lång tid. Men jag uppskattar registerforskning redan nu, dels för att vi använder stora grupper när vi tittar, och för att det faktiskt handlar om att titta på exakta siffror. Forskning är ju såklart inte svart eller vitt, men jag har alltid gillat när vi kan få fram exakta svar på frågor.

Februari 13

Lyssnar på Katarinas halvtidsseminarium. Det är första gången jag lyssnat på en halvtid, tidigare har jag endast varit på disputationer. Hon gav ett mycket kunnigt intryck och allt var på engelska, det krävs i dessa sammanhang. Jag började tänka på mitt eget antagningsseminarium som kommer längre fram, det gäller att vara väl förberedd. Att vara i början och i mitten av sin doktorandtid handlar mycket om att man fortfarande har mycket att lära, samtidigt som man hittar vägar till att utforska. Idag firar vi även att Karolinska har fått medel för att bygga upp en ny vårdmodell för födande på Huddinge sjukhus, kul att få vara delaktig i den processen!

Februari 14

Fått mail av min chef Marie på Huddinge. Redan första veckan jag jobbar så vill de att jag berättar om min magisteruppsats. Jag skrev om Barnmorskors ansvar för normal förlossning. Jag ska även prata om det vi ska forska på nu: Partogrammet och öppningsskedet.  Väldigt roligt att kunna använda forskningsresultat i verksamheterna – det är ju så vi når förändring och förbättring. Det har jag saknat tidigare, att få påfyllning med forskning in i arbetsgruppen, i alla fall barnmorskeforskning, ofta har det forumet bara varit tillgängligt för läkare. Helt klart nödvändigt att vår profession också skapar utrymme för utbyte av forskning och klinik för att kunna utveckla vår profession och vårt arbete