Barnmorskan Louise Lundborg

Doktorand Dagboken: del 9

Följ barnmorskan och doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver en resa från klinisk barnmorska och projektledare in i forskningsvärlden.

Februari 2019

Året har gått så fort. Jag registrerade mig som doktorand i maj 2018 men innan dess var det mycket arbete med att förbereda ansökningar och sätta mig in i ämnet.
Sista månaden känns det som om jag börjar hitta ett nytt språk. Att äntligen börja förstå vägen mellan matematiken och statistiken och det kliniska arbetet som barnmorska. Nu när jag läser en artikel så gör jag det på ett annat sätt än tidigare.
Jag börjar leta efter studiepopulationen, hur man valt ut denna, vad som är exponering det vill säga vad är det som “orsakar” ett utfall eller ett sjukdomstillstånd. Därefter tittar jag på vilken statistisk metod man använt och på ett mer fördjupat sätt där mitt område, epidemiologisk forskning är väldigt matematiskt och statistiskt invecklat för en novis. Nu är det som om jag äntligen börjar kunna förstå det i grunden på ett annat sätt, förr tyckte jag det var enklare att läsa studier baserat på intervjuer för att slippa siffrorna.

Just nu arbetar jag med bakgrund och studiedesignen till min delstudie 2. I denna studie ska jag titta på vilka faktorer som påverkar förlossningslängden under ”first stage” alltså från det att man är i aktiv förlossning till dess att livmodertappen är helt öppen. Vikt, längd, position på barnet, epiduraler är några faktorer som vi tror påverkar, men vi vill också försöka se hur mycket det påverkar tiden för att kunna skapa mer individuella partogram. Samtidigt behöver jag lära mig mer om hur man skriver olika koder i våra register för att få fram dessa siffror, och tänka ut vilken statistisk metod som ska användas. Mycket måste jag läsa själv, men mycket arbete växer fram i samtal med min handledare.

När jag får frågor av kollegor som vill göra en studie, skriva en uppsats eller liknande så kan jag nu på ett annat sätt se hur metoden kommer kunna svara eller inte svara på en fråga. Många har ju ideér som “jag skulle vilja se om kvinnor som ej gått föräldrautbildning använder EDA i större utsträckning”. Det kan ju låta enkelt, man tittar på två saker och jämför med vad? Det finns ju så många saker som samvarierar och som kan påverka. Blev fler igångsatta? Hade de längre förlossningar? Hur ska jag ta reda på vilka som gått föräldrautbildning eller inte? Sådana saker som gör att en spännande fråga ändå måste brytas ned till småbitar innan man kan bestämma om det ens är möjligt att studera detta. Jag tycker det är så roligt att få ta del av den typen av samtal med andra barnmorskor, för det utvecklar min egna förmåga, samtidigt som jag kan se att vi måste hjälpa varandra om vi ska kunna fortsätta utveckla kvinnors hälsa på flera plan. Att kunna mer om forskning och metoder kan hjälpa andra och bra idéer framåt, och det är ju vad allt handlar om i slutänden.

När jag skrev min magisteruppsats hade jag mycket hjälp av att jag hittade en stöttande bihandledare, det var Inga-maj som kunde ge den extra lilla utmaningen till mig för att förbättra arbetet. Nu har jag själv fått möjlighet att vara bihandledare till några blivande kollegor i deras arbete. De skriver om kvinnlig könsstympning, och som tidigare projektledare på Amelmottagningen så har jag kunskap som jag tror kan hjälpa dem lite framåt i deras arbete.

Jag skulle rekommendera alla som driver någon form av projekt, skriver en uppsats etc, att alltid försöka ta kontakt med barnmorskor eller andra professioner som arbetat med något inom det ämnet. Mejla dem och fråga om du kan få input på en idé!
Folk är alltid redo att hjälpa till och det blir så mycket lättare och bättre om man får fler ögon på sitt arbete.

Att ha en bra handledare är så viktigt när man är doktorand. Jag har väldigt engagerade och trevliga handledare som hjälper mig mycket när det är svårt. Dessutom har jag även en egen mattelärare numera, en gammal kollegas son hjälper mig framåt i matematikdjungeln varannan vecka. Mina bäst investerade pengar och tid på sistone är timmarna med Ludvig som lärare och statistik videos på Youtube på kvällarna.