Barnmorskan Louise Lundborg

Doktorand Dagboken: del 8

Följ doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver en barnmorskas resa från klinisk barnmorska och projektledare in i forskningsvärlden.

November

Det sägs att man behöver skriva om mycket som doktorand och att projektet i slutet aldrig ser ut som det var tänkt från början. Det gäller mig också. Efter flera vändor så bestämde vi oss för att börja om igen.

De kurser som ingår i en doktorandutbildning behöver doktoranden oftast söka som enstaka kurser. Vissa är obligatoriska, som till exempel etikkursen, men många moment får doktoranden själv planera ihop med sin handledare. Jag går istället en forskarskola som heter SLL forskarskola i Epidemiologi, som anställda inom SLL kan söka. Vi läser i block om fyra veckor, totalt fyra block under två års tid. Epidemiologi, biostatistik och etik blandas under perioderna.

Min första period på forskarskolan är färdig efter fyra intensiva veckor. De första tre veckorna var tuffa, då vi först läste mycket om studiedesign och epidemiologi. Jag har fått sätta mig in i riskberäkningar, i form av oddskvoter, incidensrate och annat jag inte kände till från början.
Det har varit mycket matematik, och jag kan inte säga att jag kommer ihåg så mycket från högstadiematematiken…

I min kurs på forskarskolan är det många fina människor som alla har spännande forskningsprojekt. Jag är ensam barnmorska, det finns en psykolog i kursen och resten är läkare. Det är helt klart svårare för oss som inte har medicinsk bakgrund och tankesätt med oss, sjukdomar och diagnostik existerar ju inte riktigt i min vanliga vardag som barnmorska. Jag har suttit med skolarbete varje kväll och flera timmar varje dag på helgen under denna period. Men jag märker att det går framåt.

December 2018

Efter forskarskolan så kommer nu en månad av att ”jobba ikapp”. Min egen forskning har jag inte hunnit titta på alls under tiden på forskarskolan. Och jag har inte heller arbetat kliniskt, det hör till att man skall vara ledig. Jag ser fram emot att komma tillbaka till kliniken igen, det händer så mycket på Karolinska, Huddinge varje vecka nu. Det känns lite som en graviditet som går snabbt mot slutet, med nya lokaler och nytt arbetssätt. Som doktorand känns det kul att arbeta på en klinik där målsättningen är att hitta nya vägar och alternativ för kvinnor i förlossningsvården. Ett exempel på det är projektet ”Min Barnmorska” som är igång på Huddinge som kan komma att ge kvinnor större valmöjligheter framåt.
Jag har sökt och blivit beviljad forskningstid av min klinik i vår. Jag är tacksam över att vara på en klinik där forskning uppmuntras i alla professioner, det vet jag inte är så vanligt.