Barnmorskan Louise Lundborg

Doktorand Dagboken: del 6

Följ doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver en barnmorskas resa från klinisk barnmorska och projektledare in i forskningsvärlden.

April

Tar del av annan forskning. Det pågår mycket bra forskning av barnmorskor i vårt land som inte alltid lyfts fram. Att befinna sig i förlossningsvården är alltid att vara i hetluften, andra arbetar hårt i en mindre publik miljö. Barnmorskan Anna Nielsen forskar parallellt med sitt arbete på ungdomsmottagning. Hennes forskning handlar om ungdomar och deras ”testbeteende” vid klamydiainfektion. Vad är viktigt i arbetet med ungdomar som har upprepade klamydia infektioner, vad tycker ungdomarna är viktigt? Hur kan vi arbeta för att förebygga upprepade infektioner?
Läs hennes viktiga studier:
Repeat testing for chlamydia trachomatis, a “safe approach” to unsafe sex? a qualitative exploration among youth in Stockholm.
Chlamydia trachomatis among Youth – Testing Behaviour and Incidence of Repeat Testing in Stockholm County, Sweden 2010-2012.
Just nu vet jag att de håller på med en studie där ungdomar ska få använda en app vid testning av infektioner, ett spännande projekt där man även arbetar med att utveckla digitala media mer för att integrera dessa i den traditionella vården.
Innan jag började forska hade jag inte så bra koll på hur många duktiga och engagerade barnmorskor som driver på utvecklingen inom vår profession i Sverige. Forskning handlar inte om att sticka ned huvudet i böcker och datorer utan om verklighetsförankring. För kliniskt verksamma barnmorskor handlar det ju om att hitta svar på frågor som väcks på våra arbetsplatser, oavsett om det är på ungdomsmottagning, förlossning eller abortmottagning.

Maj

Antagningsseminarium. Jag hade förberett mig mycket innan, men inser att det inte egentligen var nödvändigt att förbereda sig specifikt för detta. Genom att arbeta med sina studier, ha en tydlig forskningsplan och forskningsidé så blir det heller inte svårt att genomföra denna typ av akademiska moment. Det kan verka och låta stort, men jag har en bra forskargrupp som är kunnig och stöttande, som har hjälpt mig i arbetet att formulera studierna och upplägget. Detta framkom också i feedbacken från den prefekt som höll i seminariet. Vi var fyra stycken som hade ett gemensamt seminarium där var och en under sju minuter (det var noga med tiden i instruktionerna innan seminariet) gick igenom syftet med våra studier, var och hur vi planerade vår doktorandtid och vilken handledning vi förväntades ha tillgång till. De andra forskade på helt andra saker, bland annat TBC, men det var spännande att höra om deras engagemang. Och min handledare Olof Stephansson gav exempel på hur man kommer att använda våra register även i deras forskning. Sverige har unika medicinska register, och vi har många olika register som vi genom att samköra kan hitta stora kvantiteter av fakta och nå stora ”cohorter”. Därför kan vi presentera stora epidemiologiska studier.

I maj har jag också gått en statistikkurs i SAS programmering. För mig var SAS tidigare endast ett flygbolag men under senaste halvåret har jag blivit medveten om att det finns olika programmeringsprogram som SAS. För mig som bara haft maskinskrivning i skolan var det här en utmaning utan dess like, men också väldigt roligt. Det går att lära sig nya saker  och det finns fantastiska kurser för oss nybörjare. Många på kursen var väldigt duktiga på programmering och behövde inte slita så hårt som jag, däremot fick jag triumfera med att vara doktorand på KEP på KI som många duktiga programmerare gärna hade tillhört. Vi har olika styrkor och svagheter, att våga kasta sig in i forskningens värld är svårt, men med tiden blir det uppenbart att klinisk erfarenhet är viktigt. Om någon tvivlar på detta så titta gärna på SVT dokumentären ”Den stora sjukhusstriden”, där hittar jag som kliniskt verksam barnmorska motivation till att fortsätta med detta. Vi som arbetar i vården måste vara de som också fördjupar oss i vårt arbete för att gemensamt sedan kunna staka ut vägen för framtida vård, det kan ingen annan göra bättre än vi!

___________________________________________________________

Louise Lundborg
Ålder 44
Blev barnmorska år 2007
Arbetat med: Framför allt förlossning, men även mödravård och projektledning.
___________________________________________________________