Barnmorskan Louise Lundborg
Barnmorskan Louise Lundborg vice ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Doktoranddagboken del 24: De sista veckorna innan disputation

Följ barnmorskan och doktoranden Louise Lundborgs dagbok där hon beskriver sin resa in i forskarvärlden.

En sista doktoranddagbok april 2022.
Hur summerar man upp 4 års bloggande på ett bra sätt?

Vad jag hoppades kunna uppnå med min doktoranddagbok var en spridning av forskningen, en inblick kring vad forskning innebär, inspirera andra att våga forska och tänka bortom ”forskning är inget för mig”. Vi behöver fler forskande barnmorskor, samtidigt så tror jag också att det är superviktigt att stötta den forskning som redan nu utförs. Wow och tack alla ni som arbetar ute på klinikerna som engagerat er i Oneplus studien som Malin Edqvist med kollegor nyligen fick publicerad i The Lancet.
Denna forskning är ett exempel på forskning som både födande och barnmorskor behövde för att kunna utveckla innehållet i vården vi ger. Det är fantastiskt att se att barnmorskor litar på att forskargruppen har en god forskningsfråga som är viktigt att prioritera trots pressad arbetsmiljö och sen gemensamt bidrar till att samla in data så en sån viktig studie kan genomföras. Tilltro, engagemang och teamarbete leder till bättre vård för födande helt enkelt.

Min disputation kommer att ske 13 maj kl 09 på Karolinska Institutet, varmt välkomna att komma och lyssna, både fysiskt och på zoom. Självklart är det skitjobbigt att vara i centrum och bli utfrågad om sitt avhandlingsarbete, men det är ju också så otroligt inspirerande att lyssna på disputationer så har ni inte gjort det innan så tycker jag ni ska ta chansen. Stine Bernitz som är opponent är en fantastiskt duktig barnmorska från Norge, det kommer vara spännande för alla som arbetar i vårdkedjan med födande att lyssna på hennes föredragande av ämnet.

Det som nu är kvar de sista veckorna innan disputationen är att hämta upp min avhandling, rent fysiskt på tryckeriet, lämna in 3 pliktexemplar till KI biblioteket, spika upp avhandlingen utanför biblioteket samtidigt som den e-spikas, samt skicka min bok till betygsnämnden och opponent. Jag har några tillfällen också då jag kommer öva mitt föredragande, samt läsa in mig på allt jag har gjort och förbereda mig optimalt. Många pratar om en tomhet som ska infinna sig tiden efter att man är färdig, vi får se om det händer även mig. Jag har redan nu flera andra forskningsprojekt som är i olika faser, så även om jag avslutar en del så känns det inte som jag står utan utmaningar. Jag fortsätter att delta i forskningen kring Caseload, Picrino studien är i uppstart och till hösten kommer jag anställas som post doc forskare på Karolinska. Alla dessa projekt är spännande och kommer ge oss svar på många frågor som vi klurar på, som till exempel, kan vi arbeta mer hållbart, mer relationsbaserat och därmed minska medicinska interventioner genom ökad barnmorskenärvaro under födandet? Parallellt med detta så fortsätter jag mitt engagemang som vice ordförande i Svenska Barnmorskeförbundet, så kanske vi ses framöver i något sammanhang.

Önskar ni ett ex av min avhandling så maila mig: louise.lundborg@ki.se
Här är länken till min disputation: Disputation – Louise Lundborg | Karolinska Institutet Nyheter (ki.se)