Det kvinnor vill ha. Kvinnors rättigheter.

Det kvinnor vill ha…

Whatever you want, whatever you need
Anything you want done, baby
I’ll do it naturally
’Cause I’m every woman (every woman)
It’s all in me, it’s all in me, yeah!

Barnmorskan Monica Christianson
Framtidens förlossningsvård – mångfald och kontinuitet. Hur går vi vidare? Svenska Barnmorskeförbundets webbinarium 17 november 2020

Från Whitney Houston till födandet… låten I’m every woman spelades in för filmen Bodyguard – och då tänker jag osökt på kroppar som vaktas… övervakas, kontrolleras, och också på kroppars kraft.

Det kvinnor vill ha…

Kvinnors behov bör styra vårt arbete.

Om vi lyfter genusblicken så ser vi att stora delar av svensk förlossningsvård genomsyras av ett patriarkalt systemtänkande.

Idag finns det få barnmorskeledda enheter i Sverige.

De flesta är obstetrikerledda vilket får konsekvenser för synen på födandet och på förlossningsvården.

Synen på födandet omgärdas av en obstetrisk riskdiskurs där graviditet och födande patologiseras.

Kvinnors kroppar riskerar att reduceras till maskiner som förväntas föda på 12 timmar – så kallad active management/action line.

Kvinnors födande kan bara i efterhand ”bevisas” vara okomplicerat / ”naturligt” eller fysiologiskt.

Frågan är när kvinnor ska få föda på sina egna villkor?

Den dominerande medicinsk-obstetriska auktoritativa kunskapssynen påverkar barnmorskors autonomi och självbestämmande och begränsar barnmorskors handlingsutrymme.

När hemförlossningar flyttades till institutionellt födande på sjukhus innebar det att barnmorskors profession började omgärdas av teknokratiska procedurer som begränsade barnmorskors möjligheter att understödja fysiologiskt födande.

Idag är svensk Förlossningsvård alltmer medikaliserad och födandet inramas av en mängd interventioner som ibland direkt och på sikt riskerar att skada kvinnor och kvinnors kroppar.

Dagens konferens Framtidens förlossningsvård- mångfald och kontinuitet bjuder in till många värdefulla, kreativa och superintressanta vinklingar från barnmorskors- och kanske inte bara barnmorskors perspektiv, från olika delar av Sverige- Bland annat Från den norrländska (periferin) Norrland till (metropolen) Stockholm och vidare ner till Skåne på hoj.

Än en gång varmt välkomna till ett späckat program, många intressanta föreläsare och ämnen som är i hetluften.
___________________________________________________________

Framtidens förlossningsvård – mångfald och kontinuitet. Hur går vi vidare?
Svenska Barnmorskeförbundets webbinarium 17 november 2020.

___________________________________________________________