Karin Pettersson, docent, överläkare, sektionschef Graviditet och förlossning, Karolinska Universitetssjukhuset

Covid-19 fjärde vågen

Pandemin är inte över. Smittan med den nya (senaste) varianten av coronavirus sprider sig snabbt. Nu märks det på landets förlossningsavdelningar.

Alla gravida rekommenderas sedan en tid – maj 2021 – vaccination men det är fortfarande en grupp som ännu inte har vaccinerat sig i samma utsträckning som övriga befolkningen. Bara varannan gravid kvinna är vaccinerad med två doser och de regionala skillnaderna är stora.

För ett år sedan kunde vi läsa i Läkartidningen (Karin Pettersson och Lars Navér) om att covid-19 hos gravida ofta är lindrig men att svår sjukdom kan uppstå. Artikeln publicerades innan den svenska rekommendationen om vaccination av gravida.

Docent Karin Pettersson är sektionschef för förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset och har varit med från start med att sammanställa information om covid-19 och graviditet och deltagit i arbetet med landets rekommendationer om vaccination av gravida.

___________________________________________________________

Hallå där Karin Pettersson: nu sprider sig virus snabbt, vad är det ni ser på landets förlossningsavdelningar?

Vi ser ännu en gång både kvinnor i fullgången graviditet med covid-19 där förlossningen blir jobbig på grund av detta men framför allt svårt sjuka gravida i graviditetsvecka 23-32 som behöver intensivvård och inte sällan för tidig förlossning. Samtliga patienter som jag sett/varit inblandad i är ovaccinerade.

Hur många gravida kvinnor har hittills blivit sjuka i covid-19 och behövt sjukhusvård?

Det har jag inga siffror på men drygt 80 gravida har behövt vård på IVA, framför allt respirator men även ECMO. Många andra gravida har behövt vård på andra avdelningar till exempel infektion och förlossning.

Hur många har vårdats på IVA på grund av svår covid-19 under pandemin?

Drygt 80 gravida kvinnor med mycket svår covid-19 har vårdats på intensivvård (december 2021). Majoriteten av de kvinnor som är så svårt sjuka i covid-19 blir förlösta för tidigt (prematur förlossning).

Hur många gravida/förlösta kvinnor har dött på grund av covid-19 (mödradödlighet relaterat till covid-19) i Sverige?

Vad jag vet tre (3) stycken.

Annan kommentar?

Ja, vi har en ansträngd situation i förlossningsvården i Sverige redan innan och att då personalen ska ägna mycket tid och energi åt ett tillstånd som går att förebygga är frustrerande.

Omikron verkar ju hittills vara en lite ”mildare” (övre luftvägsinfektion) variant men många som nu i fjärde vågen fått covid-19 är ju redan vaccinerade (dubbel/trippel dos vaccin). Hur är/går det för de gravida som inte vaccinerat sig?

Vi vet ju inte vilken variant de sjuka gravida har men bilden är att de är ovaccinerade. Vaccinet skyddar mycket bra mot svår sjukdom och för tidig födsel oavsett sort av virus.
__________________________________________________________

Pandemin är inte över. Alla gravida rekommenderas vaccination mot covid-19.
Information för gravida finns publicerat på Folkhälsomyndighetens hemsida.

INFPREG.SE finns mer information om Covid-19 och graviditet i kapitel för allmänheten och för hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Ta del av

Folkhälsomyndigheten webbinarium om vaccination mot covid-19 under graviditet (oktober 2021).

Mer information om covid-19 för gravida på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Till dig som är gravid
Om vaccination mot covid-19
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 till alla som är gravida. När du som är gravid vaccinerar dig mot covid-19 skyddar du dig själv mot allvarlig sjukdom och du skyddar ditt barn. Även du som har haft covid-19 rekommenderas vaccination.