Glada svenska barnmorskor på mingel, NJF Congress i Helsingfors, Finland 2022.
Styrelseledamöter Svenska Barnmorskeförbundet Charlotte Elvander, Li Thies-Lagergren, Eva Nordlund, Malin Bogren och Ewa Andersson.
På NJF Congress 2022.
Barnmorskan Li Thies-Lagergren Svenska Barnmorskeförbundet
Barnmorskan Karolina Lindén Foto Elin Lindström
Barnmorskan professor Ingegerd Hildingsson
Barnmorskor på NJF Congress Finland2022.

Bäst med NJF Congress

22th Conference of Nordic Federation of Midwives. Över 500 barnmorskor på en och samma plats i tre dagar. I våras var det Finlands tur att arrangera den nordiska barnmorskekonferensen.

Den 4-6 maj samlades barnmorskor i Helsingfors för tre dagars konferens arrangerat av Finlands Barnmorskeförbund. Årets tema var Midwives promoting sexual and reproductive health and rights. Svenska Barnmorskeförbundets styrelse var representerade på plats med Eva Nordlund, Li Thies-Lagergren, Ewa Andersson, Malin Bogren och Charlotte Elvander.

programmet och bland posterpresentationerna fanns flera svenska barnmorskor, både doktorander och mer seniora forskare.

Avslutningsvis lämnades stafettpinnen över till Jordemorforeningen i Danmark. Nästa nordiska barnmorskekonferens blir i Köpenhamn 2025 samtidigt som Nordisk Jordemorforbund (NJF) firar 75 år.

Röster om NJF Congress

Det här var min femte nordiska barnmorskekonferens och första gången jag representerade Svenska Barnmorskeförbundet på NJF:s styrelsemöte med representanter från alla nordiska barnmorskeförbund. De nordiska länderna har mycket gemensamt, men också en del som skiljer sig åt. Bland annat hur utbildning till barnmorska är organiserat, ett område som intresserar mig särskilt. Konferensen var väldigt väl organiserad med många intressanta föreläsningar. Ett exempel är Eva Rydahl som föreläste om medikalisering och begreppet risk inom födelsevården. En saklig och viktig input i debatten.
Det är alltid roligt med konferenser där barnmorskor träffas – dels att få ta del av ny forskning och, dels att odla gamla och skapa nya vänskaper och samarbetspartners.

Li Thies-Lagergren, docent, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet

___________________________________________________________

Bäst med NJF congress var att få träffa alla kollegor igen! I mitt fall fick jag träffa internationella kollegor som jag hittills bara mött digitalt på grund av pandemin. Jag är också väldigt imponerad av alla barnmorskedoktorander som kämpar på med sin viktiga kliniska forskning trots de försvårande omständigheter som rått under en längre tid. Barnmorskor är uthålliga!

Karolina Lindén, biträdande universitetslektor Göteborgs universitet

___________________________________________________________

Det roligaste för min del var att min dotter som är barnmorska på kvinnokliniken i Sundsvall fick åka med till NJF Congress. De var fyra barnmorskor som aldrig varit på konferens tidigare, och de blev väldigt inspirerade!

Jag presenterade en delstudie från Barnmorska Hela Vägen som beskriver förlossningsrädslans utveckling över tid bland kvinnorna i projektet. Projektet hade prioritet för förlossningsrädda kvinnor men det ingick även andra, utan rädsla. Precis som i flera andra studier visade resultatet att rädslan var hög(t) i mitten av graviditeten, gick ner efter födseln och ökade igen vid tanke på en kommande födsel. Drygt hälften av kvinnorna skattade inte över brytpunkten för förlossningsrädsla (FOBS 60), 13 procent uppvisade ingen rädsla under graviditet, men väl efteråt. Nära 15 procent var rädda under graviditeten, men inte efter. Det fanns också en grupp (18 procent) som skattade högt vid alla tre mätningarna.
Den faktorer som innebar att kvinnor utvecklade rädsla efter förlossningen var akut kejsarsnitt, epiduralanvändning, värkstimulering, att barnet behövde neonatalvård. Deras förlossningsupplevelse var negativ. De som ”blev botade” hade fått läkarbesök under graviditeten samt samtalsstöd och det fanns en tendens till att de hade fler planerade kejsarsnitt. Ingen påverkan på förlossningsupplevelsen. Kvinnor som uppvisade förlossningsrädsla under alla tre mätningarna hade även de fått läkarbesök och samtalsstöd. De hade en sämre förlossningsupplevelse.

Själva konferensen var välordnad. Det är alltid spännande att jämföra de nordiska länderna.  Det pratades bland annat om att Finland som inte har barnmorskor i mödrahälsovården ser ut att ha lika bra utfall som Sverige och att Danmark kommit längre med caseload.

Ingegerd Hildingsson, professor Uppsala Universitet

___________________________________________________________